Jak dlouho hárá fena německého ovčáka? Odborné rady a tipy.

Víte, ⁢že‌ fenka německého ovčáka je jedním z nejvýkonnějších a nejchytřejších plemen psů na světě? Jejich schopnost pracovat a oddanost svému majiteli je prostě úchvatná. A co ještě zajímavější, jsou také vynikající matky! Ale jak dlouho trvá jejich⁤ březost a jak se o ně správně‌ starat během této důležité⁣ doby?‍ V tomto článku vám poskytneme‍ odborné rady a tipy, které vám pomohou lépe ‌porozumět tomuto přirozenému procesu⁣ a zajistit zdravý‍ a šťastný odchov štěňat.⁣ Takže ⁢se pohodlně usaďte ‌a připravte se​ na všechny informace, které potřebujete vědět o březosti fenky německého ovčáka.

Obsah článku

1. Jak často⁢ a jak dlouho fena německého ovčáka hárá?

1. Jak často a⁣ jak dlouho fena německého ​ovčáka hárá?

Fena⁤ německého ovčáka,​ podobně jako​ většina psů, zažívá období hárání,​ které je ⁤známkou jejího reprodukčního cyklu. Frekvence ⁢a délka hárání ⁤mohou‍ však mezi jednotlivými fenami ⁢variabilní. Obecně platí, že němečtí ovčáci začínají ⁣hárání kolem věku 6 až ‍12 měsíců, ‍avšak toto se může lišit v ‍závislosti⁢ na jednotlivém jedinci.

Během hárání fena prochází několika fázemi, které mohou trvat celkem přibližně 21⁢ dní. Tyto ⁢fáze zahrnují proestrus, estrus⁣ a diestrus. V první fázi, nazývané proestrus, fena začne⁣ krvácet a její ⁣vulva se zvětší.⁢ Tato fáze‍ obvykle ⁢trvá 7 až ‍10 dní.⁢ Následuje fáze estrus, kdy je​ fena nejvíce⁢ fertilní a přijímá samce. Tato fáze trvá přibližně 5 až 9 dní. ‍Poslední fází je diestrus, která trvá ⁣asi 10 až 14 dní a je ⁤charakterizována hormonálními změnami ⁤a návratem vulvy do normálu.

 • Frekvence hárání: Záleží na individuální fene. Některé fenky mohou hárat dvakrát do roka, zatímco‌ jiné pouze jednou.
 • Délka‌ hárání: Celková ⁤délka hárání ‌je přibližně 21 dní, avšak ⁤každá fáze má svou specifickou⁤ délku.
 • Příznaky​ hárání: Krvácení,​ zvětšená ⁣vulva,⁣ změna ‌chování a přijímání samců ‌jsou‍ běžné známky, že fena prochází háráním.

Je důležité si uvědomit, že hárání je přirozený proces u fen německých ovčáků a je součástí jejich reprodukčního cyklu. Pokud máte‌ jakékoli obavy ohledně hárání vaší feny, je‍ vždy nejlepší se poradit s⁣ veterinářem, který vám může ‍poskytnout přesné⁤ informace a rady související s tímto tématem.

2. Fáze rui⁣ u fen německého ovčáka: ‌co ⁢očekávat a jak⁤ se připravit

2. Fáze rui u fen německého ovčáka: co očekávat a ⁣jak se ‌připravit

Přechod fen německého ovčáka do ‌fáze rui je ⁤přirozeným procesem, který obvykle nastává jednou ročně. Během této ​fáze⁤ dochází k hormonálním změnám v ⁣těle fenky a⁣ může‍ mít vliv na její chování i ‍zdraví. ⁢Zde⁢ je několik věcí, které můžete očekávat a jak se na tuto fázi připravit.

Fyzické změny:

 • Přítomnost ⁣krve: Během fáze rui může fenka zažívat krvácení, které může​ trvat ⁢až několik týdnů. ⁣Je důležité‍ udržovat její okolí čisté a poskytnout ​jí dostatek ⁤hygienických prostředků.
 • Změny chování: Fenka⁣ se‌ může stát neposednou, neklidnou nebo naopak‍ klidnější než obvykle. Mějte na paměti, že hormonální změny mohou ovlivnit její náladu a vyžadovat dodatečnou trpělivost⁢ a porozumění.
 • Zvýšená potřeba ‌pohybu: Během fáze rui ​může fenka projevovat zvýšenou ‍energii a⁣ potřebu pohybu. Dopřejte⁢ jí⁢ více času na procházky a fyzickou aktivitu, aby se ⁣vyčerpala a uvolnila přebytečnou energii.

Příprava na fázi rui:

 • Hygiena: Připravte si dostatek hygienických prostředků,‍ abyste udržovali čisté okolí fenky během krvácení. Můžete také​ zvážit použití plenek nebo speciálního prádla pro fenky ⁢během⁤ této⁣ fáze.
 • Trénink: Pokud jste zvyklí fenku volně pustit na procházky, měli‍ byste‌ v této fázi ⁤zvážit ⁤použití vodítka, aby se zabránilo nechtěným pářením. Pravidelný trénink a poslušnost jsou důležité pro bezpečnost a kontrolu během‌ fáze rui.
 • Konzultace s veterinářem: Pokud máte jakékoli obavy ohledně fáze rui nebo⁤ zdraví vaší ⁤fenky,‍ je vždy nejlepší konzultovat s veterinářem. Veterinář⁤ vám poskytne potřebné informace, poradí vám s ​případnými komplikacemi a ‌doporučí vhodné‍ opatření.

3. Odborné rady pro péči ‍o srst během rui u feny německého ovčáka

3.‍ Odborné rady pro péči ‍o srst během rui ⁣u feny německého ovčáka

Péče o‌ srst během ⁣rui u feny německého⁣ ovčáka je důležitá, ‌aby se zajistilo, že srst zůstává zdravá‍ a lesklá. Zde⁣ jsou některé‍ odborné rady, které vám pomohou správně pečovat o srst svého německého ovčáka‍ během této fáze:

 • Pravidelné kartáčování: ​ Během rui je ⁢důležité pravidelně kartáčovat srst své feny. To pomáhá⁤ odstranit⁣ odumřelé chlupy ​a snižuje riziko​ tvorby kožních​ problémů.‍ Použijte kartáč ⁢s měkkými štětinami a ⁤pečlivě pročešte srst, abyste odstranili všechny volné chlupy.
 • Dodatečná péče ‍o ‍srst: Během rui je vhodné používat⁤ speciální šampony a ‍kondicionéry, ‌které ⁤podporují zdraví srsti a​ snižují nadměrné línání. Tyto produkty pomáhají udržovat ‍srst lesklou a zdravou. ⁤Dále můžete použít speciální kartáče pro ​odbourávání​ chlupů​ a doplňkové ⁣výživové doplňky, které podporují‌ růst srsti.

Pamatujte si, že ⁢během⁤ rui může ⁤srst vaší feny německého ovčáka vypadat řídká a matná. To je přirozený⁤ proces a není‍ třeba se obávat. Dodržováním těchto odborných rad můžete výrazně přispět k zdraví a kráse⁤ srsti vaší feny během této fáze.⁢ Pokud máte jakékoli obavy ohledně péče o srst během rui, je⁢ vždy nejlepší se poradit s veterinářem⁢ nebo odborníkem na chov psů.

4. ‌Jak ⁤minimalizovat výpadky srsti během hárání feny německého ovčáka

4. Jak minimalizovat ⁤výpadky srsti ​během hárání feny německého ovčáka

Výpadky srsti ‍během hárání⁣ feny německého ovčáka mohou být frustrující pro majitele, ale existuje několik způsobů, jak minimalizovat tento problém​ a udržet ​srst vašeho psa ‌v co​ nejlepším⁢ stavu. Zde je pár⁢ tipů, které vám mohou pomoci:

Péče o srst:

 • Pravidelné⁤ kartáčování: Pravidelné kartáčování srsti během hárání je klíčové pro‍ minimalizaci výpadků srsti. Použijte kartáč⁣ s ⁢měkkými štětinami, který nevytrhává srst, a postupujte opatrně, abyste ‌nezpůsobili bolest nebo ‌nepohodlí.
 • Koupání: ​Pravidelné koupání psa během hárání může pomoci odstranit⁣ odumřelé chlupy a⁤ uvolnit srst. ⁤Použijte‍ speciální⁣ šampony a kondicionéry, které jsou určené pro háravé​ psy a pomáhají minimalizovat vypadávání ‌srsti.
 • Strava:⁤ Správná strava je klíčová pro zdravou srst. Zajistěte, aby vaše fena dostávala vyváženou stravu‌ bohatou na ⁤vitamíny,​ minerály a kvalitní proteiny. Můžete také zvážit doplňky stravy, které podporují ⁢zdravou ⁤srst ‍a kožní funkce.

Prevence ⁣nadměrného stresu:

 • Vyhněte se nadměrnému stresu: Stres může⁢ ovlivnit srst ⁤vašeho psa. Snažte se minimalizovat stresové situace a poskytovat fenu dostatek odpočinku a relaxace.
 • Fyzická ‌aktivita: Pravidelný​ pohyb a cvičení mohou pomoci udržet srst zdravou a minimalizovat vypadávání.⁤ Zajistěte, ⁢aby‍ vaše fena dostala ⁣denně dostatek pohybu ‌a‍ stimulace.
 • Vyvarujte se‌ nadměrnému česání: Příliš ​časté česání srsti může způsobit podráždění kůže a zvýšené vypadávání srsti. Postačí pravidelné a⁤ opatrné​ kartáčování.

S těmito tipy a⁤ správnou péčí můžete ‌minimalizovat výpadky ​srsti ⁢během‌ hárání feny německého ovčáka a udržet ‌srst ⁢vašeho psa v co nejlepším stavu.

5.⁤ Péče ‍o ⁢srst po ukončení rui ‍u německého ⁢ovčáka: tipy‌ a triky

5. Péče o srst po ukončení rui u německého‍ ovčáka:‌ tipy a triky

Po ukončení rui u německého ovčáka je důležité věnovat zvýšenou péči jeho srsti. Následující tipy a ‍triky vám pomohou udržet srst vašeho psa zdravou a krásnou:

1. Kartáčování: Pravidelné kartáčování je nezbytné‍ pro odstranění ‍odumřelých chlupů a ⁢zamezení⁣ tvorbě kožešinových uzlů. Použijte kartáč s ⁤měkkými⁢ štětinami a postupujte opatrně, aby jste⁤ nepoškodili pokožku. Kartáčování by mělo být provedeno ⁣minimálně dvakrát ⁣týdně.

2. Koupání: Německé ovčáky není ​nutné často koupat, protože ⁤jejich srst má samoočistnou schopnost. ‍Příliš časté ⁢koupání by mohlo poškodit přirozenou ochranu‌ srsti. Pokud je ‍ale ‍srst vašeho psa velmi ⁤špinavá, použijte šampon určený pro psy s dlouhou srstí a opláchněte ho důkladně ⁣teplou vodou. Po koupání nezapomeňte srst důkladně usušit, abyste⁢ zabránili vlhkosti a tvorbě plísní.

6. Jak rozlišit normální hárání od problémového⁣ stavu u feny německého ovčáka

Hárání⁢ u⁣ fen⁤ německého ovčáka je přirozeným fyziologickým procesem, který⁤ se obvykle‌ vyskytuje dvakrát ​do roka. Přestože ⁤je‌ hárání normální a přirozené, může ‍se v ‍některých případech stát problémovým⁤ stavem, který vyžaduje pozornost a péči. Zde ‍je několik způsobů, :

Fyzické příznaky:

 • Přítomnost velkého​ množství krve -‌ obvykle ​by měla⁢ být krvácení mírné a postupně se zmenšovat.
 • Trvání hárání déle než ​tři týdny – normální hárání trvá obvykle 2-3 týdny, ‍pokud ‍trvá⁣ déle, může to být ‍známkou problému.
 • Přítomnost ⁣silného zápachu‌ – ⁢pokud se z hárání šíří nepříjemný zápach, může to být důvodem k obavám.

Chování:

 • Agresivita nebo neobvyklé chování – pokud se fena stává agresivní nebo projevuje jiné neobvyklé chování během hárání,‍ může to‌ signalizovat problém.
 • Vysoká úroveň​ neklidu nebo ‍nervozity – pokud je fena výrazně neklidná ⁢nebo nervózní⁢ během hárání, může⁢ to být ⁢důkazem problémového stavu.
 • Ztráta chuti ‌k ⁣jídlu nebo změna​ v apetitu – pokud fena odmítá jídlo nebo⁢ má změněný apetit během hárání, může to být dalším příznakem problému.

Pokud si všimnete některého z ⁤těchto příznaků nebo‌ máte jakékoliv obavy ohledně ⁢hárání vaší fenky německého ovčáka, je ⁢nejlepší se poradit‌ s⁢ veterinářem. Veterinář‌ bude schopen vyhodnotit situaci a poskytnout vám potřebnou pomoc a rady.

7. Proč je důležité správně vyčesávat srst během rui u feny německého‌ ovčáka

Srst feny německého ovčáka prochází cyklem zvaným rui, což je přirozený proces, během kterého ⁤fena zbavuje ​staré srsti a⁣ připravuje‍ se na novou.⁢ Během této‍ doby⁣ je důležité správně vyčesávat srst, aby se minimalizovalo ⁤rozšiřování chlupů po domácnosti a zabránilo se tvorbě nežádoucích⁣ sraženin na srsti.

Pravidelné vyčesávání​ srsti⁣ během rui pomáhá udržovat srst feny německého ovčáka zdravou a ‍lesklou. Při ⁤vyčesávání se⁣ odstraňují odumřelé chlupy⁤ a nečistoty, ⁢které by mohly způsobit podráždění⁤ pokožky. Vyčesávání také podporuje lepší⁣ prokrvení pokožky a stimuluje růst⁢ nové srsti.

Pro správné vyčesávání⁣ srsti během rui je vhodné použít⁣ speciální ​kartáč nebo hřeben určený​ pro ⁣dlouhosrsté ⁣psy. ⁢Doporučuje se‍ začít od kořenů srsti a postupně se přesouvat směrem k konečkům chlupů. Důležité je ⁣vyčesávat srst opatrně, aby se‌ minimalizovalo tahání ‍a bolest​ pro⁣ fenu.

8. Jaké produkty a nástroje jsou nejvhodnější ⁤pro péči o srst během ⁣rui⁣ u německého ovčáka

Péče o srst německého ovčáka během rui je ⁢velmi ⁤důležitá,⁢ aby se srst udržela zdravá a lesklá. Existuje několik produktů⁢ a nástrojů, které jsou nejvhodnější pro ⁣péči o srst ​během tohoto období:

 • Kartáč: Použití kvalitního kartáče je‍ základem péče⁤ o srst německého ovčáka⁤ během rui. Doporučuje se používat⁢ kartáč s měkkými štětinami, který nezpůsobuje​ podráždění pokožky ​a nepoškozuje srst. Kartáčování‌ by ⁢mělo ‌být prováděno pravidelně, aby se odstranily odumřelé chlupy⁤ a‍ zabránilo ​se tvorbě chuchvalců.
 • Šampon: Při péči o‍ srst během rui je důležité používat kvalitní šampon, který nevysušuje srst ani pokožku. Doporučuje se vybrat šampon, který je speciálně vyvinut pro psy s dlouhou‌ srstí⁢ a⁢ obsahuje přírodní složky,⁤ jako je aloe vera nebo olej z čajovníku.⁤ Šampon by měl být ⁢používán‍ pravidelně, ​ale ne příliš často, aby se zachovala přirozená ochrana‌ srsti.

Při​ péči⁤ o srst během ⁢rui⁤ německého ovčáka je ⁤také důležité‌ dbát na ‌správnou stravu, která podporuje zdraví srsti a kvalitní růst chlupů. Doporučuje ​se podávat kvalitní⁤ krmivo bohaté ‍na omega-3 ⁢mastné ⁣kyseliny, vitamíny ​a minerály. ‌Pravidelné návštěvy u​ profesionálního groomera jsou také vhodné, aby se ⁢srst udržela v⁤ optimálním stavu. S těmito produkty‍ a nástroji a správnou péčí se srst německého ‌ovčáka během rui udrží zdravá, lesklá ‌a hezká.

9. Odpovědi na nejčastější otázky týkající⁤ se ⁢hárání fen německého⁣ ovčáka

1. ⁢Kdy ​začíná hárání ⁣u fen německého ovčáka?

Hárání ⁤u fen‍ německého ​ovčáka ​začíná ‍obvykle kolem 6 – 12 měsíců věku. Nicméně, každá ⁤fena je jedinečná a může ‍se lišit. Některé⁣ fenky mohou začít hárání dříve nebo ⁤později, a to závisí ⁣na genetických ‌faktorech ⁤a‌ individuálním vývoji. Je důležité⁣ si ‌všimnout prvních známek hárání, které mohou zahrnovat otok vulvy, ‍krvavý⁢ výtok a změny ⁤v chování. Pokud máte jakékoliv ‌obavy ⁤ohledně hárání vaší fenky, je nejlepší se poradit s veterinářem.

2. ⁤Jak ‌dlouho trvá hárání u fen německého ovčáka?

Průměrná doba trvání hárání u⁢ fen německého ovčáka ‌je přibližně⁣ 2 -‍ 3 týdny. Během tohoto období se ‌fena nachází ​ve ⁣své plodné fázi ⁤a je nejvíce připravená na páření. První fáze hárání je obvykle charakterizována otokem vulvy a krvavým​ výtokem. Následuje fáze, ve které je fena nejvíce plodná a přijímá samce. Po této fázi se hárání postupně ​snižuje a fenka se vrací do normálního stavu. Je důležité pečlivě sledovat ​svou fenu během hárání a‌ zajistit jí dostatečnou péči a klidový⁢ režim.

Závěr

Na základě výše uvedených informací ​je zřejmé,‌ že doba, po kterou fena⁣ německého ovčáka hárá,​ je individuální a‌ může se ⁤lišit. Obvykle však trvá několik ⁢týdnů až ⁤několik měsíců. Je důležité si ⁤uvědomit, ⁢že ⁣tento proces ⁤je⁢ přirozený a nevyžaduje zásah majitele, pokud nedochází⁣ k žádným abnormalitám ⁢nebo ​zdravotním ⁣problémům. Pokud si nejste jisti, je vždy nejlepší konzultovat s​ veterinářem, který vám může⁢ poskytnout konkrétní rady a doporučení ⁤pro vaši fenu. Pamatujte si, že péče o fenu ‌během‍ hájení je⁣ důležitá pro její pohodlí a‍ zdraví.

Napsat komentář