Harající fena koupání: Jak správně čistit v období hárání.

Vítejte v našem článku o tématu, které je⁣ pro mnoho majitelů fen značně ‍aktuální – jak​ správně čistit harající fenu během jejího hárání. ⁤Pokud‌ jste ⁤se právě ocitli v situaci, kdy váš čtyřnohý kamarád prochází touto přirozenou fází, jste na správném místě. V ​následujících‍ odstavcích ‍vám poskytneme užitečné rady a​ informace,⁣ které‌ vám pomohou udržet ​vaši ⁢fenku čistou a pohodlnou během‌ tohoto období. Bez ohledu na to,⁢ zda jste zkušeným majitelem ⁢nebo nováčkem, budete mít po přečtení tohoto článku jistotu,⁢ že pečujete ‌o ‌svou fenu správně a s ⁤důvěrou. Připravte se na praktické tipy a odborné rady, ⁤které vám pomohou zvládnout každodenní péči ​o harající fenu s lehkostí.

Obsah ‌článku

1.⁣ Co ‍je hárání u fen a proč je důležité správně čistit ‍v​ tomto období?

Hárání u fen je přirozený⁤ biologický proces, během kterého ⁢dochází k menstruaci a​ plodnosti. Tento cyklus se obvykle opakuje každých 6 až‌ 12 měsíců. Během hárání‌ se ‍v těle feny ‌mění hormonální hladiny, což má za následek krvácení a případně změnu chování. Správná hygiena⁢ v tomto období je velmi důležitá jak pro zdraví feny, tak i pro‍ udržení čistoty v domácnosti.

Pravidelné čištění během hárání feny je klíčové pro prevenci infekcí a nepříjemného zápachu. Zdravotní rizika spojená s nečistotou mohou zahrnovat záněty dělohy, močového ústrojí nebo ⁢infekce zevních⁤ genitálií. Během hárání ⁣je důležité pravidelně měnit hygienické vložky⁢ nebo kalhotky, které absorbují krev a udržují čistotu okolí. Důkladné čištění genitálií feny s ⁤jemnými a vhodnými produkty je‍ také důležité pro prevenci infekcí a udržení zdraví.

2. Kdy probíhá hárání u feny​ a jaké jsou‌ jeho fáze?

2. ⁢Kdy‍ probíhá hárání⁣ u feny‌ a jaké jsou jeho fáze?

Hárání u feny je přirozený fyziologický proces, během kterého se fena připravuje na možné oplodnění a následně⁢ na březost. Hárání ⁣lze rozdělit do ⁤několika fází, ‌které ‌se liší délkou a charakterem. Je důležité, abyste tyto ‍fáze ⁣správně rozpoznali, abyste mohli zajistit ‌správnou péči o⁣ svou fenku.

Fáze hárání u feny jsou následující:

 • Proestrus: Tato fáze je charakterizována otokem vulvy a krvácením. Fena je v⁣ této fázi přijímavá ke krytí,⁤ ale ⁢ještě není plně ‍připravená na páření. Průměrná délka proestrusu je⁣ 9-10 dní.
 • Estrus: ⁢ Během⁣ této fáze se krvácení​ zastaví a vulva se stává měkčí. Fena⁣ je nyní plně připravená na páření a přijímá ‍samce. Estrus trvá obvykle 5-9 dní, ale u některých fen může být i kratší.
 • Metestrus: Tato fáze je charakterizována útlumem sexuálních příznaků. Fena již není ​připravená na ⁣páření a vrhá se do fáze​ regenerace. Metestrus trvá zhruba 60-90 dní.
 • Anestrus: Anestrus je obdobím klidu ‌mezi jednotlivými háráními. Fena v této fázi neprojevuje žádné‍ sexuální příznaky a je důležité ji správně odpočinout a regenerovat. Délka ⁢anestru se ‌liší mezi jednotlivými psy, ale obvykle trvá 4-5 měsíce.

Pokud plánujete chovat ⁤svou fenku, je důležité pečlivě sledovat její⁤ fáze hárání. To vám pomůže ⁣naplánovat správný čas pro krytí a zajištění zdraví a pohody‍ vaší fenky. Pokud máte jakékoliv otázky ohledně​ hárání‍ u feny, neváhejte se poradit se svým veterinářem, který‍ vám poskytne‍ nejlépe přizpůsobené rady‍ a doporučení⁤ pro vaši konkrétní situaci.

3.⁢ Nejdůležitější kroky před koupáním feny během období hárání

3. Nejdůležitější kroky před koupáním feny během období hárání

Než se rozhodnete vykoupat svou fenku během‌ období hárání, je důležité ‌provést několik kroků, které zajistí bezpečnost a pohodlí ‍pro ni i pro vás. Sledováním těchto pokynů se vyhnete potenciálním problémům a minimalizujete stres spojený s koupáním v tomto období.

Připravte se předem:

 • Zjistěte, zda je váš pes ve ⁣fázi hárání. Toto období může ‌trvat až několik týdnů a je důležité vědět, kdy ‍je ⁢fenka nejcitlivější.
 • Připravte si veškeré potřebné vybavení, jako je ‍šampon​ vhodný pro psy, rukavice, utěrky a fén na vlasy. Ujistěte se, ‌že všechny tyto předměty⁢ jsou ⁤snadno dostupné a připravené před ⁤samotným koupáním.
 • Zajistěte si dostatek času a klidné prostředí. Koupání feny během období hárání může ⁣být náročné, proto je důležité⁣ mít dostatek času⁢ a vybrat si klidné místo,⁢ kde nebude pes rušen.

Postupujte opatrně během koupání:

 • Pečlivě rozčesejte srst své⁣ fenky před‌ koupáním. To pomůže ‌odstranit‌ přebytečné‌ chlupy a zabrání jejich zanášení do odpadních​ potrubí.
 • Použijte vhodný šampon pro psy, který je⁣ speciálně ⁢vyvinutý pro fenky v období ​hárání. ​Některé šampony obsahují látky, které pomáhají⁣ snižovat zápach a minimalizovat vypadávání ​chlupů.
 • Během samotného koupání se vyvarujte přílišného tření srsti,​ abyste minimalizovali podráždění citlivé kůže vaší fenky.
 • Po ⁢koupání důkladně vysušte⁢ srst svého psa. Vlhká srst může napomoci vzniku plísní a dalších kožních⁣ problémů, zejména u ​fenek v období hárání.

4. Jak správně vybrat vhodný šampon pro⁤ koupání ⁢feny během hárání?

4. Jak správně vybrat ⁢vhodný šampon pro koupání feny⁢ během ⁢hárání?

Existuje mnoho faktorů, které ‌je ‍třeba zvážit při‌ výběru vhodného šamponu pro koupání feny během ​hárání. Především je důležité‌ vybrat šampon,‍ který je speciálně navržen pro psy v období⁢ hárání. Tyto šampony ‌jsou formulovány tak, aby snižovaly nadměrné vypadávání srsti​ a podporovaly zdraví srsti ​a pokožky feny. Vždy⁢ si přečtěte etiketu ​šamponu a‍ vyhledejte ​slova jako „pro háravé psy“ nebo „proti vypadávání srsti“.

Dalším důležitým ‍faktorem je ‍zvolení‌ šamponu s jemnou‌ a neagresivní formulací. Během hárání ‍je pokožka feny citlivější a náchylnější ⁣k​ podráždění. Vyhněte ‍se šamponům s ⁤příliš silnými chemikáliemi a parfémovaným složkám, které by mohly dráždit pokožku. Doporučuje se zvolit ⁤šampon s přírodními, hypoalergenními ingrediencemi, které jsou šetrné k pokožce feny.

Kromě toho⁢ je také ​důležité zvážit potřeby ‍srsti feny. Pokud ⁢máte fenku‌ s delší srstí, ⁣zvolte šampon, který pomáhá odstraňovat zamotané chuchvalce a zlepšuje hřebenatelnost srsti. Pokud máte fenku​ s jemnou srstí, můžete⁤ zvolit šampon, který poskytuje výživu a lesk srsti. Vždy přihlížejte k‍ potřebám vaší feny a⁢ vybírejte šampon, ‍který nejlépe vyhovuje‌ jejím individuálním ‍potřebám.
5.‌ Postup a tipy pro správné koupání feny v období hárání

5. Postup a tipy pro správné koupání feny v ⁤období hárání

1. Během ⁣období hárání feny je důležité ⁢zachovat správnou ​hygienu a péči o srst. Pokud je vaše fena ve fázi hárání, doporučuje se koupání provádět častěji než obvykle. Zde⁣ je několik ‌tipů, jak správně ​koupat fenu v tomto období:

 • Před koupáním ⁣pečlivě vyčesejte srst, abyste odstranili⁤ všechny přebytečné chlupy. Můžete použít speciální kartáč nebo hřeben určený ‍pro psy s dlouhou ⁤srstí.
 • Vhodnou teplotou vody je teplá voda, která není příliš horká ani příliš studená. Příliš horká ‌voda může podráždit citlivou pokožku ⁤feny, zatímco příliš studená voda ⁣může způsobit nepohodlí.
 • Použijte šetrný šampon speciálně vyvinutý pro psy. Vyhněte se použití ‍lidských šamponů, které⁣ mohou ⁢být příliš dráždivé pro psí ⁣kůži.
 • Při koupání se vyhněte očím, uším a‌ nozdrám. ⁢Použijte vatový tampon namočený ve⁢ vodě nebo speciálním čistícím roztoku, abyste očistili tyto citlivé oblasti.
 • Dobře opláchněte srst, aby nezůstaly ​žádné zbytky ​šamponu. Při oplachování můžete použít sprchu nebo ruční sprchu.

2.‍ Po koupání⁤ důkladně⁤ osušte ⁣fenu ručníkem nebo použijte fén na nejnižší teplotu. Ujistěte se, že srst‍ je zcela ‌suchá, aby nedošlo⁣ k⁣ vytvoření vlhkého prostředí, které by mohlo vést ​k rozvoji plísní nebo dalších‍ kožních problémů.

 • Pokud je srst vaší feny ​příliš dlouhá nebo hustá,⁢ můžete zvážit stříhání srsti⁢ na kratší délku. To⁤ může usnadnit ⁤péči o srst během období hárání.
 • Je-li to možné, vyhněte⁣ se venkovním procházkám a kontaktu‍ s ⁣jinými psy během období hárání. To pomůže minimalizovat riziko‌ infekce a‍ nežádoucího páření.
 • Pokud ⁣si nejste jisti, jak​ správně koupat fenu v období hárání, neváhejte se ​obrátit na ⁤odborníka, jako je veterinář nebo profesionální psí kadeřník.‌ Budou mít potřebné znalosti a zkušenosti k provedení správného koupání a péče⁢ o fenu v tomto období.

6. ‍Péče o⁣ srst a kůži feny po ⁤koupání v období hárání

6. ⁣Péče o srst a kůži‍ feny ⁣po koupání v období hárání

je velmi důležitá,⁤ protože ‍hormonální změny v těle mohou ovlivnit​ stav srsti a kůže. Zde je několik tipů, jak pečovat o srst⁤ své feny po koupání:

 • Volba správného šamponu: ⁣Po koupání ⁣je důležité vybrat šampon, který je speciálně vyvinut pro psy v období hárání. Takové ⁣šampony jsou obvykle ‌jemné, hypoalergenní a ​obsahují ‌přírodní složky, které ⁤pomáhají udržovat zdravou srst ‌a kůži.
 • Důkladné opláchnutí: Po aplikaci šamponu je důležité srst důkladně⁤ opláchnout čistou vodou. Zbytky šamponu mohou dráždit pokožku​ a způsobit podráždění nebo svědění. ‍Zajistěte, aby byla srst vaší feny⁣ po koupání zcela čistá ⁣a ‍bez zbytků šamponu.

Pokud si všimnete jakýchkoli problémů se srstí nebo kůží⁢ své‍ feny po koupání v období hárání, ⁤je nejlepší se poradit se veterinářem. ⁤Veterinář vám může doporučit speciální přípravky nebo postupy, které pomohou ‍udržovat srst ​a kůži ⁣vaší feny zdravou. Nezapomeňte také na pravidelné česání‌ srsti, které pomáhá odstraňovat zbytky ⁢chlupů a udržuje srst‌ vaší feny v dobrém stavu.

7. Co⁤ dělat, pokud se fena hárání bojí nebo je nervózní během‍ koupání?

Pokud se vaše ​fena bojí nebo je nervózní‍ během koupání během hárání, existují několik kroků, které můžete podniknout, ⁢abyste ⁢ji uklidnili a pomohli jí překonat své obavy.

1. Vytvořte klidnou ⁤atmosféru: Před ⁤koupáním si vyhraďte čas⁤ na uklidnění vaší fenky. Ztlumte ‌světla, zapněte tišší hudbu a zavřete dveře, abyste minimalizovali rušení.⁣ Klidná atmosféra může pomoci snížit její úzkost.

2. Postupujte pomalu a‍ jemně: ⁤ Během koupání buďte trpěliví a ‌jemní. Začněte tím, že jí​ nabídnete pochutiny a pochvaly, abyste ji uklidnili. Postupně ji namočte ‌do⁢ vody a ‌použijte​ jemný šampon, ⁢který‌ je vhodný⁢ pro‍ psy. Vždycky‍ se ⁤ujistěte, že voda je teplá, ne horká, aby vaše fena nebyla příliš nepříjemná.

3. Použijte⁣ pomůcky: Pokud máte ​pocit, že vaše fena potřebuje další podporu, můžete použít různé pomůcky. Například speciální hřeben pro ⁢psy s citlivou⁤ pokožkou nebo antiskluzovou podložku do ​vany, která‌ jí⁣ poskytne pocit stability.

Sledování těchto tipů a technik by ‌mělo pomoci uklidnit vaši fenu během koupání během jejího hárání. Pokud se⁣ však problémy s úzkostí při koupání​ nezlepší​ nebo ​se zhorší, doporučuje se konzultovat s ‌veterinářem, který vám ​může poskytnout další rady a doporučení na⁢ míru.

8. Jak často je vhodné koupat fenu⁢ během období hárání?

Během období hárání‍ je vhodné koupat fenu méně často než obvykle. To je způsobeno hormonálními změnami, které se v této fázi vyskytují. Příliš časté​ koupání ​může narušit ⁢přirozenou rovnováhu​ pH kůže a vést k​ podráždění a suchu. Doporučuje se koupat fenu jednou za týden až jednou za dva týdny, v⁢ závislosti na jejích individuálních potřebách a zdravotním stavu.

Pokud je pes‍ v ⁤období hárání, je také důležité vyhnout se koupání během prvních dvou‌ až tří týdnů, kdy je krvácení nejintenzivnější. V tomto období by koupání mohlo způsobit riziko infekce ​nebo zvýšeného ‌krvácení. Je lepší počkat,⁤ až se ⁢krvácení zklidní, než koupání opět zahájit.

Během období‍ hárání je také ‍důležité pravidelně‍ čistit a udržovat ⁤srst feny. Lze toho dosáhnout pomocí kartáče vhodného pro její typ srsti. Kartáčování‌ pomáhá odstranit odumřelé chlupy⁣ a zabránit‍ tvorbě kožních problémů. Je také​ důležité zajistit, aby fena⁤ měla dostatek čisté vody k pití a stravu bohatou na‌ živiny pro‍ udržení zdravé srsti.

9. Další důležité faktory a tipy pro péči o fenu v období hárání

V období hárání je důležité poskytnout vaší feně speciální péči, aby se ‍cítila pohodlně a zdravě. Existuje několik důležitých faktorů a​ tipů, které​ byste měli mít na‍ paměti. Za prvé, je vhodné zajistit klidné a⁣ tiché prostředí pro vaši fenku, aby se mohla soustředit na proces hárání. Můžete‍ vytvořit klidové místo ve vašem domě,⁣ kde bude mít dostatek soukromí a minimální rušení.

Dále je důležité zajistit vyváženou⁤ stravu pro vaši fenku během hárání. Doporučuje se kvalitní a vyvážené krmení, které obsahuje⁤ dostatek živin a vitamínů. Je ⁤také vhodné konzultovat s veterinářem ohledně případného doplnění stravy o doplňky pro podporu hárání. Pamatujte také na pravidelné procházky ⁤a fyzickou aktivitu, které pomohou⁤ udržet vaši fenku ve formě a zlepšit ‌krevní oběh.

Závěr

Doufáme, že⁤ vám náš článek „Harající fena koupání: ⁣Jak správně čistit v období hárání“ poskytl užitečné informace a ⁣rady,​ jak správně pečovat o vaši fenku během tohoto období. Pamatujte si, ⁢že ‌hárání je‌ přirozený proces a vyžaduje zvýšenou péči. Klíčovými⁢ poznatky jsou:

1. ‍Je důležité pravidelně čistit fenku během období hárání, abyste minimalizovali zápach a udrželi její srst v čistotě.
2. ‌Používejte speciální šampony⁣ a kondicionéry pro fenky ve ‍fázi hárání, které pomáhají udržovat srst‍ zdravou a ⁢lesklou.
3. Důkladně si umyjte ruce po manipulaci se psem během hárání, ⁣abyste minimalizovali ‌riziko infekcí.
4.‍ Při čištění fenky se vyhněte použití horké vody⁤ a agresivních čisticích ⁢prostředků, které by mohly podráždit její pokožku.
5. Pravidelně kartáčujte fenku⁤ během období hárání, abyste minimalizovali tvorbu chuchvalců a zlepšili krevní oběh v ⁢pokožce.
6. Pokud máte jakékoli obavy týkající se zdraví vaší fenky nebo se vám zdá, ⁢že hárání‍ je nadměrné⁤ nebo abnormální, vyhledejte radu veterináře.

Pamatujte, že každá ⁤fena ‍je jedinečná⁤ a​ její potřeby se mohou lišit. S pravidelnou péčí ​a správnými produkty můžete ‌zajistit,‍ aby vaše fenka zůstala‌ čistá a zdravá⁢ během období hárání.

Napsat komentář