Kdy je retrívr dospělý a může nakrýt fenku: Růst a pohlavní zralost

? Vlastnit? psa je ?závazek, který přináší? mnoho radosti, ale také množství? otázek.? Jednou z nich je, kdy? je vhodný čas, aby ?vašemu retrívrovi přišla první říhavost a mohl ?nakrýt ?fenku. ?Růst a pohlavní zralost u psů je důležitým tématem, které ?vzbuzuje zvědavost ?a potřebu správného informování. V tomto článku se? podíváme? na to, jak? se retrívr vyvíjí během? svého ?dospívání ?a jak poznáte, že je připraven na ?roli rodiče. Připravte se na zajímavé a užitečné informace, které vám pomohou? lépe ?porozumět potřebám vašeho miláčka.

Obsah? článku

1. Vývoj retrívrů: od ?štěněte po dospělost

1. ?Vývoj ?retrívrů: od štěněte po? dospělost

Vývoj? retrívrů je zajímavý ?proces, který začíná již od štěněte a? pokračuje až do dospělosti.? Během této? doby dochází k mnoha ?fyzickým i psychickým změnám, které ovlivňují? jejich vývoj a chování. Zde je několik klíčových? faktů o ?vývoji retrívrů:

 • Růst a vývoj ?těla: Retríveři jsou ?plemena, která mají poměrně pomalý? růst. V? prvních měsících života? dochází ?k rychlému fyzickému růstu a štěně? získává na váze a velikosti. Ve věku ?kolem 6 měsíců? již dosáhne téměř? své ?konečné ?výšky, avšak plně ?vyvinutá? kostra a svalstvo se ještě nevytvořila. Konečná fyzická zralost ?nastává kolem 2 let ?věku.
 • Sociální a výchovný ?vývoj: Retríveři? jsou? velmi inteligentní a společenští? psi. Od štěněte je důležité začít s jejich výchovou? a? socializací. Ve věku 3 až ?14 týdnů ?je nejvhodnější ?období pro socializaci, kdy je důležité, aby? se? štěně setkávalo ?s různými? lidmi,? zvířaty a prostředím.? Pravidelný trénink a pozitivní posilování jsou klíčové pro rozvoj jejich dovedností a správné? chování.

Vývoj ?retrívrů je fascinujícím procesem,? který vyžaduje pozornost ?a péči od majitelů. Je důležité si uvědomit, že každý jedinec? se? může ?trochu lišit a mít své? vlastní ?tempo vývoje. S dostatečnou péčí, výchovou ?a? tréninkem se však? retríveři mohou ?stát skvělými společníky? a pracovními? psy.

2. ?Jak poznat, že je váš? retrívr ?dospělý?

2.? Jak poznat, že je váš? retrívr? dospělý?

Retrívři jsou krásní a? inteligentní psi, ?kteří mají rádi aktivitu a společnost ?své rodiny. Je důležité vědět, kdy ?váš retrívr? dosáhl dospělosti, abyste? mu mohli poskytnout? vhodnou? péči a? trénink. Zde je několik ?znaků, které vám pomohou ?poznat, že váš? retrívr? je ?již dospělý:

 • Velikost: Dospělí retrívři? mají obvykle? dosaženou konečnou velikost. Pokud se velikost vašeho? psa? již nezvyšuje ?po dobu několika ?měsíců, je pravděpodobné,? že je? již ?dospělý.
 • Chování: Dospělí retrívři mají? obvykle stabilní a ?vyvážené chování. Pokud? je váš ?pes klidný, sebejistý a ?projevuje zralé? chování, je? to? dobrý znak,? že je již ?dospělý.
 • Zubní vývoj: Retrívři mají mléčné? zuby, které se postupně mění na? trvalé zuby.? Pokud má? váš pes již všechny své ?trvalé zuby, ?je to? indikace, že je dospělý.

Vzhledem k? tomu,? že každý pes? je jedinečný, může ?doba, ?kdy váš retrívr dosáhne dospělosti, ?mírně varirovat. Je důležité sledovat fyzický vývoj a chování ?vašeho psa, abyste byli jistí, že je? již? dospělý. Pokud máte? jakékoli? pochybnosti, je ?nejlepší se poradit s veterinářem, který vám poskytne? odbornou radu? a informace o vývoji vašeho retrívra.

3. ?Fáze? růstu a pohlavní? zralost u? retrívrů

3. Fáze růstu a pohlavní? zralost u retrívrů

Retrívři procházejí třemi fázemi růstu? a pohlavní ?zralosti, které? mají vliv na jejich vývoj ?a? chování. První fáze? je nazývána ?štěněcí období ?a trvá obvykle až do šesti? měsíců věku. ?Během této fáze se štěně vyvíjí fyzicky i psychicky. ?Je důležité poskytnout mu? dostatek? cvičení, ?stimulace a sociálního? kontaktu, ?aby se stal? vyváženým ?a dobře vychovaným psem. Štěněcí? období je také? vhodnou dobou pro? zahájení základního výcviku a socializace s jinými psy? a lidmi.

Druhá? fáze růstu je adolescencí, ?která začíná kolem šesti ?měsíců? a? pokračuje ?až do? jednoho až ?dvou let věku.? Během této fáze ?dochází k ?rychlému růstu ?a ?vývoji těla a ?také k hormonálním? změnám spojeným ?s pohlavní zralostí. Retrívři v této fázi mohou být náchylní k ?vykazování dominantního? nebo ?agresivního chování, proto je? důležité poskytnout jim? konzistentní vedení a důsledný ?trénink. Je také? vhodné ?zaměřit se na posilování jejich ?sociálních ?dovedností a učit? je správně ?a respektovatelně? komunikovat s ostatními? psy. V této fázi je ?také ?vhodné zvážit? sterilizaci nebo kastraci, která může mít pozitivní? vliv na jejich chování a zdraví.
4. Správný čas pro ?nakrytí fenky: kdy je? váš retrívr připravený?

4. ?Správný čas pro nakrytí fenky: kdy je váš retrívr ?připravený?

Pro správné nakrytí fenky je ?důležité zvážit? správný čas, kdy je? váš retrívr připravený.? Existuje několik faktorů, které je třeba zohlednit, aby se zajistilo zdravé ?a úspěšné páření.

1.? Fyzická zralost:? Nejdůležitějším? faktorem ?je fyzická zralost ?fenky. Obecně ?se doporučuje ?čekat, až ?fenka dosáhne věku mezi 2 a ?3 roky. V tomto věku ?je její reprodukční? systém? plně vyvinutý a připravený na březost.

2. Zdraví fenky: Před nakrytím je ?důležité ?zajistit, že vaše fenka je zdravá. Měla by? být pravidelně? očkována, odčervována a ?mít ?negativní testy na přenosné nemoci.? Je také důležité? provést ?vyšetření na přítomnost? genetických vad, které by ?se mohly? přenést na potomstvo.

3. Cyklus fenky: Dalším ?faktorem ?je sledování cyklu fenky. Obvykle mají fenky pravidelný cyklus trvající kolem? 21 dní. ?Nejlepší? čas ?pro nakrytí je ?přibližně ?mezi 9. a 15. dnem ?cyklu, kdy je fenka? ve fázi plodnosti. Je důležité pozorně sledovat změny v ?chování fenky a případně? konzultovat s veterinářem, abyste získali co? nejvíce informací o jejím cyklu.

4. ?Příprava? fenky: Před ?nakrytím je? vhodné připravit fenku na páření. To zahrnuje? vyšetření veterinářem,? kontrolu ?zdraví a případnou změnu stravy nebo doplňkovou? výživu. Je také důležité zajistit, aby se? setkání s? psem konalo ?v klidném a bezpečném ?prostředí,? které bude pro oba psy příjemné.

Správný čas pro nakrytí fenky je klíčový pro úspěšné a? zdravé připouštění. Pamatujte, ?že každá fenka je individuální a může se lišit v ?zralosti? a cyklu. Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo otázky, je vždy nejlepší konzultovat s veterinářem ?nebo zkušeným chovatelem, ?který vám poskytne odborné rady a podporu.
5. Vliv věku na schopnost ?nakrýt fenku u retrívrů

5. Vliv věku ?na schopnost nakrýt fenku ?u ?retrívrů

Existuje mnoho faktorů, které? ovlivňují schopnost fenek retrívrů nakrýt se. Jedním z těchto? faktorů je věk fenky. V průběhu života fenky dochází ?k hormonálním změnám, které mohou ovlivnit? její schopnost ?nakrýt se. ?Zde ?je pár důležitých informací, které? byste měli mít ?na paměti ohledně vlivu ?věku na schopnost nakrýt ?fenku ?u retrívrů:

Faktory, které ?ovlivňují ?schopnost nakrýt se:

 • Věk? fenky: Věk hraje? důležitou ?roli ?při stanovení, zda fenka? je schopná se nakrýt? nebo ne. Mladší fenky obvykle mají vyšší? pravděpodobnost ?úspěšného nakrytí než? starší fenky.
 • Hormonální změny: Během? života ?fenky dochází? k hormonálním změnám, které mohou ovlivnit její? schopnost ?nakrýt se.? Například během hárání ?může být fenka ?méně? ochotná ?se nakrýt.
 • Obecné? zdraví: ?Zdraví fenky může ?také ?hrát? roli při schopnosti ?se nakrýt.? Fenka, která je v dobrém zdravotním ?stavu, má? obvykle? vyšší pravděpodobnost úspěšného nakrytí.

Pamatujte si, že každá? fenka je jedinečná a může ?se lišit v schopnosti se nakrýt. Pokud? máte obavy ohledně? schopnosti vaší? fenky? se nakrýt, je? nejlepší? se poradit s veterinářem nebo? chovatelem retrívrů, kteří vám mohou poskytnout další informace ?a radu.

6. Opatření pro zdravé a úspěšné krytí fenky

Pro dosažení zdravého a? úspěšného krytí fenky je důležité dodržovat několik ?klíčových opatření. Za prvé, před samotným krytím je? vhodné zajistit, že fenka je ve výborné kondici a dobře připravená. Důkladná ?prohlídka? u ?veterináře je ?nezbytná, ?aby ?se zjistilo, zda je fenka zdravá a v? ideálním reprodukčním stavu. Dále je důležité zajistit, že je fenka? dostatečně očištěná od vnějšího parazitů a ?všechny její očkování ?jsou aktuální.

Pro? úspěšné krytí je ?také nutné správné načasování. Je? důležité sledovat fenčin reprodukční cyklus a určit správný čas pro krytí, který ?se obvykle? pohybuje mezi 10.? a? 14. ?dnem cyklu.? Dalším ?důležitým faktorem je správný výběr vhodného krycího psa,? který by měl být zdravý,? dobře ?vyvinutý a geneticky vhodný pro fenku. ?Před samotným krytím je? vhodné seznámit oba psy a? nechat je spolu strávit ?dostatek času, aby? se vzájemně poznali a? navázali si přátelský vztah. To může zvýšit? pravděpodobnost úspěšného krytí.

7. Příznaky a signály pohlavní zralosti u fenek

?jsou důležité rozpoznat, aby se zajistilo jejich správné zdraví a ?péče. Zde je seznam několika? klíčových ?příznaků,? na ?které ?byste měli být pozorní:

 • První příznaky pohlavní zralosti ?u fenek ?se obvykle? objevují kolem 6 až 12 měsíců? věku.? Je důležité si ?všimnout, že každá? fena může mít individuální rozdíly v tom, kdy tyto příznaky ?začínají.
 • Jedním? z ?hlavních příznaků je zvýšená citlivost a ?zájem? o okolní psy. Fenka se? může začít více ?zajímat o samce ?a projevovat zvýšenou sexualitu,? což může být patrné například tím, že se snaží dostat ven nebo se víc ohlíží na? jiné ?psy při? procházkách.
 • Dalším příznakem? je zvýšená ?četnost ?močení a páchnoucí moč. Fenka ?takto označuje své ?teritorium a signalizuje? svou pohlavní zralost ostatním ?zvířatům.

Je důležité si uvědomit, že každá fena může mít? různé příznaky pohlavní zralosti? a? jejich intenzita se může ?lišit. Pokud si nejste ?jisti, můžete se poradit se svým veterinářem, který? vám poskytne další informace a rady ohledně péče o vaši fenku během? této fáze života.

8. Důležitost správného načasování krytí? u retrívrů

Správné načasování ?krytí? je klíčovým faktorem ?pro? chov retrívrů. Toto rozhodnutí? by mělo být pečlivě promyšlené ?a ?založené na různých faktorech,? které ovlivňují zdraví a výkonnost? potenciálních štěňat. Zde je několik důležitých aspektů, které byste? měli zvážit při určování? správného načasování krytí:

– Věk feny: ?Je důležité, aby fena byla dostatečně vyspělá? a zdravá,? aby ?mohla nést a ?porodit štěňata. Obecně se doporučuje ?krytí až po dosažení věku 2 let, aby se zajistilo, že fena je plně vyvinutá a? připravená? na mateřství.
– Zdravotní stav: Před? krytím je nutné zkontrolovat ?zdravotní ?stav feny? a provést veškerá nezbytná veterinární vyšetření. To? zahrnuje testy na genetické choroby, ?srdeční problémy a ?další potenciální rizika,? která ?by mohla být předána na potomstvo.
-? Kondice feny: Fena by měla být ve správné kondici ?před krytím. Je ?důležité, aby ?měla zdravou hmotnost a dobrý svalový tonus. To ?pomůže snížit riziko komplikací během ?březosti a porodu.

Správné načasování krytí je? klíčové ?pro zajištění? zdravého a silného ?potomstva. Je důležité konzultovat s odborníkem na chov retrívrů, který vám pomůže ?rozhodnout se na? základě individuálních potřeb a vlastností vaší feny. Pamatujte, že ?každý ?pes je ?jedinečný a správné? načasování ?krytí by ?mělo ?být ?přizpůsobeno jeho specifickým potřebám.

9.? Odborné rady pro? chovatele? retrívrů při? nakrývání? fenek

Chování a příprava ?při? nakrývání fenek ?je klíčovým faktorem pro úspěšné ?rozmnožování retrívrů.? Zde je? několik odborných rad, které vám pomohou zajistit, aby proces ?probíhal hladce a? bez problémů:

Před nakrýváním:

 • Připravte? fenku fyzicky i psychicky? – zkontrolujte její zdravotní stav a ?zajišťte dostatečný? pohyb? a ?stimulaci.
 • Vyberte ?vhodného a? zdravého? samce, ?který je připraven na ?páření.
 • Zajistěte, aby? oba ?psi? byli? dostatečně očkovaní a ?očištění ?od parazitů.
 • Přesně sledujte ?fenu a zapište? si data jejího říje? – ?tak budete mít lepší představu o správném ?čase ?pro nakrývání.

Během nakrývání:

 • Vytvořte klidné a čisté ?prostředí pro oba psy – minimalizujte ?stresové faktory.
 • Pečlivě sledujte? chování? fenky a samce – buďte trpěliví a? nechte ?je navzájem ?objevovat.
 • Ujistěte se, že nakrývání probíhá pod dohledem veterináře? nebo ?zkušeného chovatele.
 • Po nakrývání, ?sledujte fenku a pozorujte případné známky úspěšného nakrývání, jako ?je změna chování nebo příznaky? březosti.

10. ?Jak? podpořit? zdravý růst a vývoj u retrívrů před krytím

Retrívři? jsou skvělí a ?přátelští psi, a pokud plánujete ?chovat je, je důležité ?se ?zaměřit na? jejich ?zdravý růst ?a ?vývoj již? před ?krytím. Zde ?je několik tipů,? jak? podpořit optimální stav vašeho retrívra:

1. ?Správná? výživa: Zdravá strava je ?základním kamenem pro ?zdravý růst a vývoj psa. Zajistěte, aby váš retrívr ?dostával vyváženou stravu? bohatou ?na? kvalitní bílkoviny, vitamíny a? minerály. Můžete? zvážit i doplňky stravy, které jsou speciálně ?navrženy pro? podporu růstu a vývoje plemene retrívrů.

2.? Fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita je? důležitá pro posílení svalů a kloubů u ?vašeho psa. Zahrňte do denního režimu procházky, běhání nebo ?hry, které povzbudí? jeho ?pohyb. Je ?však důležité dbát na to, ?aby cvičení ?bylo přiměřené věku? a kondici ?vašeho ?psa, abyste minimalizovali? riziko zranění.

3. ?Veterinární péče:? Pravidelné veterinární prohlídky jsou nezbytné pro kontrolu? zdraví vašeho ?retrívra.? Veterinář ?vám může poskytnout ?rady ohledně výživy, očkování a parazitů. Pravidelné očkování? je důležité? pro prevenci vážných ?nemocí, které by mohly? ohrozit? zdraví vašeho ?psa.

4. Sociální interakce: Retrívři ?jsou společenští? psi? a potřebují dostatek ?sociální? interakce ?s lidmi ?i jinými zvířaty. ?Zajištění pozitivních interakcí a vystavení různým situacím a prostředím může posílit ?jejich sebevědomí a přizpůsobivost.

5. Zdravý životní? styl: Zdravý životní styl zahrnuje i prevenci? před nebezpečnými situacemi, jako je? kontakt s toxickými ?látkami nebo možnost úniku? z domova.? Zajistěte bezpečné prostředí pro? vašeho retrívra a monitorujte ?jeho aktivity,? zejména? pokud? ještě není zcela zvyklý na své? okolí.

S těmito tipy? můžete ?přispět k zdravému ?růstu ?a vývoji? vašeho retrívra? před ?krytím. Nezapomeňte, že? každý pes je jedinečný, a? proto ?je důležité se poradit se svým? veterinářem a přizpůsobit péči konkrétním potřebám ?vašeho psa.

Často Kladené ?Otázky

Otázky a odpovědi: ?Kdy je retrívr dospělý a může nakrýt fenku: Růst a ?pohlavní zralost

Otázka 1: Jak dlouho trvá, než retrívr dospěje ?a může nakrýt? fenku?
Odpověď: Rychlost růstu a pohlavní? zralosti? u? retrívrů se ?může? lišit. Obecně lze ?říci,? že psi této rasy dosahují ?dospělosti kolem 18 až? 24 měsíců. Nicméně, jejich schopnost nakrýt fenku ?závisí? na? jejich fyzickém a emocionálním vývoji,? který může probíhat? individuálně.

Otázka 2:? Jak poznám, že můj retrívr je dospělý?
Odpověď: Existuje několik? indikátorů,? které vám mohou naznačit, že? váš? retrívr dosáhl dospělosti. Fyzicky by měl dosáhnout plné ?výšky ?a váhy, kterou má ?dospělý jedinec této rasy. Je také možné, ?že ?jeho energie a temperament? se stabilizují a začne ?se chovat zodpovědněji. Pro jistotu se? však poraďte se svým veterinářem, který vám může poskytnout přesnější? informace na? základě specifických charakteristik ?vašeho psa.

Otázka 3: Jaký je? optimální čas ?pro nakrytí ?feny retrívrem?
Odpověď: Optimální čas pro nakrytí feny ?závisí? na jejím individuálním cyklu a zdravotním ?stavu. Obecně ?se? doporučuje ?pářit fenu během jejího vrcholu ovulace, který nastává zpravidla kolem 10. až 14. dne jejího? cyklu. ?Je vhodné konzultovat tuto otázku s? veterinářem,? který ?vám může poskytnout přesnější informace? a poradit vám, jak ?sledovat signály ?feny naznačující, že? je připravena ?k páření.

Otázka 4: Jaký je? průběh ?reprodukčního cyklu feny? retrívra?
Odpověď: Reprodukční cyklus feny retrívra se? obvykle skládá? ze čtyř fází: proestrus, estrus, diestrus a ?anestrus. Proestrus je fáze přípravy,? kdy? se objevuje krvácení a fenka ?může být ?většinou odmítavá k? samcům. Estrus je ?fáze, ve které dochází k ovulaci a fenka? je připravena? k? páření. Diestrus je období po? ovulaci, kdy se mohou projevovat známky těhotenství,? a anestrus je fáze? klidu mezi cykly. Je důležité si ?uvědomit, ?že tyto fáze se mohou? mírně lišit u každé feny.

Otázka 5:? Jaké ?jsou možné rizika spojená s ?pářením? retrívrů?
Odpověď: Páření retrívrů ?může nést určitá ?rizika, jako je možnost ?dědičných genetických vad, potenciální komplikace během březosti nebo porodu,? a také ?riziko přenosu pohlavně přenosných chorob ?mezi? psy. Je důležité, aby oba rodiče měli před pářením provedené? veterinární testy ?na genetické vady? a ?byli zdravotně vyšetřeni. Spolupráce s odpovědným chovatelem? a ?veterinářem vám pomůže? minimalizovat tato rizika.

Doufáme, že tyto odpovědi vám poskytly? užitečné informace ohledně růstu? a ?pohlavní ?zralosti? retrívrů. Pokud máte další? otázky, neváhejte se poradit ?se ?svým veterinářem nebo odborníkem na chov psů. ?

Závěr

Doufáme, že vám? náš? článek? poskytl ?užitečné? informace? o ?růstu a ?pohlavní? zralosti retrieverů. Zdůrazněme ?klíčové? poznatky, které? jsme zde představili. Prvně, je? důležité si? uvědomit, že růst ?retrievera je? individuální a ?může? se? lišit mezi jednotlivými jedinci. Avšak obecně platí, že ?pes? dosáhne? své dospělosti ?mezi? 1,5 a 2? lety.? Během tohoto období dochází k? významným změnám ?v těle psa, jak na fyzické, tak na hormonální úrovni.

Další klíčovým bodem? je pohlavní zralost fenky. Je důležité počkat na správný čas, než se rozhodnete ?ji? nechat nakrýt. Ideální věk? pro? první krytí je kolem 2 let, aby se zajistila zdravá a ?bezpečná těhotenství a ?porod. Před? výběrem ?vhodného ?samce pro páření je? také ?důležité zvážit ?genetické? testy? a zdravotní stav? obou psů.

V neposlední řadě, je důležité se poradit s odborníkem, veterinářem nebo chovatelem, který vám poskytne další? konkrétní informace a ?doporučení ohledně růstu a pohlavní zralosti retrieverů. ?Nezapomeňte, že? každý pes je ?jedinečný a vyžaduje individuální péči a? pozornost.

Doufáme, ?že ?vám? náš ?článek? pomohl lépe porozumět procesu růstu ?a pohlavní zralosti? vašeho retrívra. Pokud máte další ?otázky nebo potřebujete další ?informace, neváhejte se obrátit na odborníky, kteří vám budou schopni poskytnout podrobnější? vedení. Děkujeme za ?přečtení ?a přejeme? vám mnoho štěstí s vaším zdravým a šťastným psem.?

Napsat komentář