Co dávat psovi, aby přibral: Rady pro správný přírůstek váhy

Mnoho ⁢majitelů ⁣se zabývá otázkou, jak správně přivést svého psa k‌ ideální ‌váze. Zatímco většina článků​ se⁣ soustředí na⁣ to, jak ‍zhubnout, dnes se​ zaměříme na opačný problém -⁢ jak⁢ psovi přibrat. V tomto článku vám poskytneme užitečné rady a tipy,⁤ jak správně nakrmit a cvičit svého psa,⁣ aby dosáhl zdravého a vyváženého⁤ přírůstku váhy. Připravte se na to, že ⁢se‍ dozvíte⁣ všechny ⁤důležité informace a⁢ budete schopni pomoci vašemu čtyřnohému příteli ⁢k⁢ dosažení⁣ ideální ​kondice.

Obsah článku

1. Jak ​správně přikrmovat psa, aby přibral: Základní‍ principy a​ tipy

1. Jak správně přikrmovat psa, aby přibral: ⁢Základní principy a tipy

Přikrmování psa, ‌aby přibral, může být někdy složité. Před​ začátkem přikrmování je však důležité⁣ poradit se se svým veterinářem nebo odborníkem na výživu psů, aby ⁣se zajistilo, že váš pes dostává⁣ správnou stravu ​a množství potřebné ke zdravému přibírání.‌ Zde je‍ pár ​základních principů a ⁢tipů, které vám ⁤mohou⁤ pomoci:

 • Zvýšení⁣ kalorického příjmu: Pokud váš pes ‍potřebuje přibrat, je důležité zvýšit jeho ⁣kalorický příjem. To můžete udělat tím, že zvýšíte množství krmiva, kterému‌ ho denně podáváte, nebo přidáte krmivo s vyšším obsahem kalorií. Mějte však‍ na paměti, že toto zvýšení‌ by mělo‍ být postupné ​a postupně sledováno, ⁢abyste ⁣se vyhnuli přetížení trávicího​ systému psa.
 • Strava​ bohatá na bílkoviny: Bílkoviny jsou důležité ​pro růst a regeneraci svalů. ⁤Při přikrmování psa, který⁢ potřebuje přibrat, je dobré zvýšit množství bílkovin⁢ ve stravě. Můžete⁣ toho ​dosáhnout ‍tím, že podáte ‌psu kvalitní krmivo ⁤s vysokým obsahem masa ​nebo přidáte bílkovinové doplňky do jeho jídel.

Je důležité sledovat reakci psa ⁢na novou ​stravu a případně konzultovat jakékoliv změny s veterinářem. Pamatujte, že​ každý⁢ pes je jedinečný a jeho potřeby mohou být ‍odlišné. Sledováním jeho ⁤váhy a ‌kondice‌ můžete⁣ nejlépe posoudit, zda je ​jeho přírůstek správný.⁤ Přikrmování psa probíhejte ⁢postupně a pečlivě sledujte jeho⁣ zdravotní stav, aby byl váš pes ‍zdravý, spokojený ⁤a ⁣plný energie.

2. Vyvážená ​strava pro zdravý přírůstek váhy u ⁤psa: Co by⁢ měl jíst

2. ​Vyvážená strava⁣ pro zdravý přírůstek váhy u psa: Co by měl jíst

Pro‌ zdravý přírůstek váhy‌ u psa ‍je důležité‌ zajistit ⁢mu ⁤vyváženou stravu, která mu ​poskytne potřebné živiny. Zde je seznam ⁤potravin, které by měl váš​ pes jíst:

 • Kvalitní bílkoviny: Krmivo pro psy by‌ mělo ⁣obsahovat vysoce kvalitní zdroje bílkovin, jako jsou maso, ryby a⁢ vejce. Bílkoviny⁤ jsou stavebními‌ kameny svalů a jsou nezbytné pro zdravý růst a ​vývoj vášho psa.
 • Zdravé tuky: ⁤ Přidejte do stravy ‌psa zdravé tuky,‍ jako ​jsou lososí olej, olivový olej⁢ nebo ⁢kokosový olej. Tyto ‍tuky poskytují energii a pomáhají při vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích.
 • Ovoce a zelenina: Dopřejte⁢ svému psovi ovoce a zeleninu, jako jsou⁢ mrkev, brokolice nebo jablka. Tyto potraviny⁤ jsou ‌bohaté na‍ vlákninu, vitamíny a ⁢minerály, které podporují zdravý ⁤trávicí​ systém a imunitní systém.

Důležité‍ je také dodržovat správné porce stravy a⁣ pravidelné krmení. Vždy se poraďte s veterinářem​ ohledně​ správného množství stravy pro vášho ​psa. Mějte na paměti, že ⁣každý pes je jedinečný a⁣ jeho potřeby​ se mohou lišit. Sledujte⁤ váhu svého psa a přizpůsobte stravu podle potřeb ​a‌ reakcí vašeho psa.

3. Dodatečné potraviny pro přibírání psa: Co mohou ‌pomoci a co⁣ je třeba vyhnout se

3. ‌Dodatečné‍ potraviny pro přibírání psa: Co mohou pomoci a co je ⁢třeba vyhnout se

Pokud ⁣se snažíte přibrat vašeho psa, existuje několik dodatečných potravin, které⁤ mu ‌mohou pomoci získat na váze. Je⁢ však ⁣důležité ‌si uvědomit, ⁣že ‌před jakýmkoliv změnám v jeho ‍stravě byste měli konzultovat s⁤ veterinářem. Zde⁣ je seznam potravin, ‌které ‌mohou ⁣pomoci:

 • Přírodní tuky: ​ Přidání přírodního tuku, jako​ je lososový ⁤olej, ⁢do jeho ⁢stravy ​může ‌být užitečné. Tuky ​jsou bohaté na kalorie a ⁣mohou pomoci zvýšit energetický příjem vašeho‌ psa.
 • Vysoce kvalitní protein: Krmiva bohatá na‌ kvalitní ‍bílkoviny, jako je ‍kuřecí nebo hovězí maso, mohou‌ pomoci zvýšit svalovou hmotu u psa. Zvolte krmivo s vysokým obsahem masa a minimalizujte přítomnost nekvalitních náhražek.
 • Přírodní doplňky: ​ Existují různé přírodní doplňky, které ​mohou podpořit chuť k ⁢jídlu ‍a ⁤zvýšit příjem potravy u⁢ psa. Například, přídavek vybraných bylin, jako je pelyněk ⁢nebo petržel, ⁢může stimulovat chuť‌ k jídlu.

Na ⁣druhou stranu, existují ‍také potraviny, kterých ⁣byste se měli ‍vyhnout, zejména pokud váš pes má nějaké zdravotní problémy. Patří sem:

 • Nezdravé ⁢pamlsky: Některé komerční‌ pamlsky mohou⁣ být plné nezdravých‍ přísad,⁢ jako jsou umělá barviva a konzervanty. Místo ⁣toho se snažte vybírat přírodní pamlsky s minimálním zpracováním.
 • Lidské jídlo: Některé potraviny, které​ jsou pro⁤ lidi bezpečné, mohou být pro psy toxické. Například‌ čokoláda, ‍cibule nebo hrozinky mohou⁢ způsobit vážné zdravotní problémy.
 • Potraviny⁢ s vysokým obsahem soli: ‌Přílišný příjem ⁣soli​ může‌ u⁣ psů způsobit problémy s ledvinami‍ a ‌zvýšit riziko hypertenze. ⁤Vyhněte⁢ se potravinám s vysokým obsahem soli a⁣ sledujte její příjem.

4. Frekvence krmení a‌ správné‌ porce:⁣ Klíčové faktory pro přibírání psa

4. Frekvence krmení a správné porce: Klíčové faktory⁣ pro ​přibírání psa

Frekvence krmení a správné ‌porce

Správná frekvence krmení a správné porce⁢ jsou klíčovými faktory⁤ pro zdravé přibírání psa.‌ Je důležité ‍dodržovat správnou frekvenci krmení, aby se váš pes ⁤dostatečně‌ nasyceně ‍a zároveň nebyl ⁤přeživený. Doporučuje se krmit dospělého⁣ psa ‌dvakrát až třikrát⁢ denně, ⁤zatímco štěně by ⁤mělo být ‍krmeno častěji, a‌ to‌ až pětkrát denně. Tímto ⁢způsobem se pes naučí pravidelnosti‍ a zároveň ​mu bude poskytnuta dostatečná energie pro ⁢zdravý růst.

Důležité‌ je také⁤ sledovat správné porce krmení. Množství ‍potravy závisí na velikosti ‌psa, jeho aktivitách​ a ⁣věku. Při ​krmení​ je důležité⁢ dodržovat‍ doporučené množství potravy uvedené​ na‍ obalech krmiv. V případě, že pes ⁤nadměrně přibírá‍ nebo ztrácí na váze,⁣ je vhodné konzultovat ⁤to⁤ s veterinářem. Dodržováním správné frekvence krmení ⁤a ‍správných ⁤porcí přispíváte ‌k optimálnímu‍ fyzickému stavu ​a zdraví‌ vašeho ⁢psa.
5. Fyzická aktivita ​a‌ cvičení: Jakým způsobem ovlivňují ⁢přírůstek váhy u ⁣psa

5. Fyzická aktivita a cvičení: Jakým způsobem ovlivňují⁤ přírůstek váhy u psa

Fyzická aktivita ⁣a cvičení jsou klíčovými⁤ faktory ovlivňujícími přírůstek váhy⁤ u psa. Správné ⁢a pravidelné cvičení ​pomáhá ​udržovat váhu ​psa‌ v optimálním stavu a ‍zabraňuje‌ přílišnému přibírání. Zde je několik způsobů, jak fyzická aktivita a cvičení‍ mohou ovlivnit váhu psa:

1. Spalování kalorií: Fyzická aktivita a cvičení ​jsou skvělým způsobem,​ jak psa ⁣udržet v‌ kondici a spalovat⁤ nadbytečné ⁣kalorie.‌ Pohyb a aktivita ⁣pomáhají zvýšit metabolismus psa, což⁣ vede⁢ ke spalování tuků a udržování zdravé ⁤tělesné hmotnosti.

2. Posílení svalů: Pravidelné cvičení zahrnující⁣ například chůzi, běhání,​ nebo hraní ⁣s míčkem pomáhá ​posilovat⁢ svaly​ psa. Silné svaly zlepšují celkovou kondici​ a‍ pomáhají psu udržovat vyváženou ‌váhu. Kromě toho ‍posílené⁤ svaly pomáhají ‍prevenci zranění a​ zlepšují celkovou⁢ pohyblivost ⁣psa.

Je důležité si uvědomit, že přílišná fyzická‌ aktivita může být také​ škodlivá pro psa, zejména ​pro starší nebo nemocné ‌jedince. Proto je​ důležité vyhodnotit potřeby ⁢a⁤ schopnosti svého psa a přizpůsobit mu cvičení a fyzickou aktivitu tak, aby to ⁢bylo‌ pro⁢ něj bezpečné‌ a přínosné.

6. Návštěva veterináře: Jak získat​ odbornou radu a kontrolu při⁣ přibírání psa

Přibírání psa je běžným problémem mnoha majitelů.‍ Pokud si všimnete,​ že váš ‍pes přibírá na váze a nejste‍ si jistí, jak reagovat, ⁤je nejlepší ‌se⁤ poradit s veterinářem. Veterináři jsou odborníci na​ zdraví zvířat​ a ⁢mají‌ znalosti a zkušenosti, ​které vám⁣ mohou pomoci. Získání​ odborné⁣ rady a kontroly od veterináře je klíčové pro správnou péči o vašeho psa.

Při⁣ návštěvě veterináře se ‌zaměřte na‌ následující body:

 • Změna⁢ stravy: ​Veterinář vám ⁤může doporučit‍ vhodnou stravu pro vášho psa, která⁤ mu pomůže zhubnout nebo udržet stabilní váhu. ‍Mějte‌ na paměti, že přechod na novou stravu ​by měl⁣ být postupný, ⁢aby se ‍minimalizovaly trávicí⁤ problémy.
 • Fyzická aktivita: Veterinář vám ‌poradí, jaký ‍typ⁤ a jakou intenzitu ‌fyzické aktivity by váš pes měl ​provádět. Správné cvičení je důležité nejen pro ‍redukci váhy,​ ale také ‍pro celkové zdraví ‌vašeho psa.
 • Zdravotní vyšetření: Veterinář provede důkladné vyšetření vašeho psa, aby ​zjistil případné zdravotní problémy, které by mohly přispívat k ⁢přibírání⁣ na váze. ‌Na⁤ základě ​výsledků vyšetření vám poskytne ​další doporučení a případně nasadí ⁢léčbu.

7. ⁣Strávení ⁢času​ s psem: Důležitý ​aspekt pro zdravý‌ a šťastný přírůstek⁢ váhy

Strávení⁢ času ⁢s psem může hrát klíčovou roli při udržování‌ zdravé váhy ⁤a ⁢celkové pohody. Psi jsou ​skvělými společníky‍ pro aktivní životní styl a mohou nám pomoci zlepšit⁤ naši⁢ fyzickou ‍kondici. Zde je ​pár důležitých aspektů, které byste měli⁣ zvážit, pokud ​se​ rozhodnete ⁢trávit​ více času ‍se svým ⁤čtyřnohým přítelem:

1. Pravidelné procházky:⁣ Psi⁢ potřebují pravidelnou⁣ fyzickou aktivitu, a ⁣tak i vy! Pravidelné⁣ procházky s psem jsou‌ skvělým ⁣způsobem, jak spálit kalorie‌ a zlepšit svou⁣ kondici. Snažte ‍se věnovat minimálně 30 minut denně procházkám s vaším ⁤psem. Můžete⁢ využít různé trasy,​ krátké výlety do přírody nebo dokonce navštívit ‍psí parky, kde se může‍ váš pes setkat a hrát s‍ dalšími psy.

2. Hry ⁢a cvičení:‍ Kromě procházek můžete⁣ se svým psem trávit čas‌ i hraním různých her a cvičení.‍ Skákání přes překážky, hledání ⁤skrytých pamlsků, tahání lana nebo dokonce ​agility tréninky jsou vynikající způsoby,‌ jak zapojit svého​ psa i sebe do fyzické aktivity.‍ Tyto hry nejenže pomáhají spálit kalorie, ​ale také ⁢posilují ⁢svaly a‍ zlepšují ‌koordinaci. Nezapomeňte na důležitost správného⁢ vybavení pro cvičení, jako jsou hračky, lana či překážky, které mohou přispět k zábavnému a efektivnímu‍ trávení⁢ času se psem.

Trávení ‍času se ‍svým psem je ​nejen ​důležité pro zdravou váhu, ale také pro ⁢posílení vztahu mezi vámi a vaším‍ mazlíčkem. Buďte kreativní a využijte různé aktivity,⁢ které vám oběma‍ přinesou radost‌ a zdraví. Získáte ‍nejen fyzické ⁢výhody, ale také se budete cítit šťastnější a ‍spokojenější v každodenním⁢ životě.

Závěr

Doufáme, že vám ​tento článek poskytl ​užitečné ⁢informace a ‌rady⁣ ohledně ⁣toho, co dávat psovi,‌ aby⁢ přibral. Není‌ žádným tajemstvím, že někteří psi mají potíže s přibíráním na váze a⁣ vyžadují zvláštní péči ‍a​ stravu. Klíčovým ⁣faktorem ‌je správně vyvážená strava, která obsahuje dostatek⁢ kalorií a živin. Doporučujeme se poradit ⁤se​ svým veterinářem, abyste získali‌ přesnou⁣ představu​ o potřebách vašeho psa a aby ⁤bylo zajištěno, že dostává‌ správnou dávku ⁢jídla. Pamatujte také, že přibírání na ⁤váze by ⁤mělo probíhat postupně a kontrolovaně, ‌aby se​ zabránilo jakýmkoli‍ negativním účinkům na zdraví vašeho⁤ psa. ​Buďte ​trpěliví a‌ dodržujte ‌rady ⁤odborníků, abyste dosáhli zdravého a vyváženého přírůstku ‌váhy u vašeho chlupáče.‍

Napsat komentář