Proč psy jedí kočičí výkaly? Chování, které vyžaduje pozornost

Víte, proč se někteří psi rozhodnou sníst kočičí výkaly? Je to jedno z těch otázek, které mnoho majitelů psů trápí. Toto zvláštní chování může být nejen nechutné, ale také zdraví psa nebezpečné. V tomto článku se podíváme na důvody, proč psi vyhledávají toto „lahůdkové“ jídlo a jak s ním lze správně zacházet. Pokud jste zvědaví a chcete se dozvědět více o této záhadě, zůstaňte s námi a připravte se na zajímavý pohled do světa psího chování.

Obsah článku

1. Přírodní chování psů: Proč někteří psi jedí kočičí výkaly?

1. Přírodní chování psů: Proč někteří psi jedí kočičí výkaly?

Někteří psi mají tendenci jíst kočičí výkaly, což může být pro majitele velmi nepříjemné a znechucující. Existuje několik důvodů, proč psi vykazují toto specifické chování:

 • Výživa: Kočičí výkaly obsahují zbytky nepřevařeného jídla, které může být přitažlivé pro psy. Někteří psi se pokoušejí doplnit si nedostatek živin tím, že jedí kočičí výkaly.
 • Instinkt: Ve světě psů bylo jídlo v minulosti omezené a získávání potravy bylo často obtížné. Psi se tak naučili vyhledávat co nejvíce zdrojů potravy a včetně kočičích výkalů. I přes moderní výživu mohou někteří psi stále projevovat tento instinkt.
 • Tenčí střevo: Psi mají kratší a méně výkonné trávicí soustavy než kočky. To znamená, že nestrávené zbytky v kočičích výkalech mohou pro psy být atraktivní, protože obsahují potenciální živiny.

Je důležité, aby majitelé psů řešili tento problém, protože konzumace kočičích výkalů může mít negativní dopad na zdraví psa. Pokud se setkáváte s tímto chováním u svého psa, můžete zvážit následující opatření:

 • Čistota okolí: Udržujte okolí čisté od kočičích výkalů a pravidelně je odstraňujte. Tím snížíte možnost, že se váš pes k nim dostane.
 • Speciální trénink: Využijte tréninkové metody, které pomohou omezit chování vašeho psa. Například použití příkazu „ne“ nebo „nechecej“ při pokusu o konzumaci kočičích výkalů.
 • Doplňky stravy: Existují také doplňky stravy, které mohou pomoci změnit chuť a vůni výkalů. Tím můžete odradit psa od jejich konzumace.

2. Co způsobuje toto chování a jak se s ním vyrovnat?

2. Co způsobuje toto chování a jak se s ním vyrovnat?

Existuje několik faktorů, které mohou přispět k tomuto chování u jedince. Jedním z nich může být nedostatek komunikace a porozumění mezi lidmi. Když se nevyslovujeme své pocity a potřeby, může se to projevit ve formě nevhodného chování. Je důležité věnovat dostatečnou pozornost komunikaci a snažit se porozumět druhým.

Dalším faktorem může být stres a tlak ve všedním životě. Když se jedinec cítí přetížený a nedokáže zvládat své povinnosti, může se chovat nespolečensky. Je důležité najít způsoby, jak se vyrovnat se stresem a tlakem. To může zahrnovat relaxační techniky, jako je jóga nebo meditace, nebo hledání podpory od blízkých.

Vypořádání se s tímto chováním vyžaduje trpělivost a porozumění. Je důležité si uvědomit, že každý člověk má své vlastní motivace a zkušenosti, které ovlivňují jeho chování. Pokud se s někým setkáte, kdo se chová nevhodně, zkuste si uvědomit, že možná prochází obtížným obdobím. Buďte empatičtí a snažte se s ním komunikovat o jeho potřebách a pocitech. Můžete také navrhnout řešení, která by mohla pomoci zmírnit stres a tlak v jeho životě.
3. Možné důvody, proč psi jedí kočičí výkaly a jak jim předejít

3. Možné důvody, proč psi jedí kočičí výkaly a jak jim předejít

Existuje několik možných důvodů, proč psi mají tendenci jíst kočičí výkaly, a mnoho majitelů se s tímto chováním potýká. Jedním z důvodů může být přirozená zvědavost psa, který se snaží zkoumat své okolí a ochutnat různé věci. Kočičí výkaly mohou psovi připadat jako zajímavá a lákavá potrava, kterou si chtějí vyzkoušet. Dalším důvodem může být nutriční nedostatek ve stravě psa. Pokud pes nedostává dostatek nutričních látek, může se snažit doplnit je konzumací kočičích výkalů, které obsahují vyšší množství bílkovin.

Aby se předešlo této nežádoucímu chování, je důležité přijmout několik opatření. Prvním krokem je zajistit správnou stravu pro psa, která bude obsahovat všechny potřebné živiny. V případě nedostatku bílkovin nebo jiných živin by měl majitel konzultovat stravování se veterinářem a zvážit případné změny ve stravě. Dalším opatřením je pokládat kočičí záchody mimo dosah psa. Můžete je umístit na vyvýšené místo, které bude pro psa nedostupné. Kromě toho je také důležité trénovat psa a využívat pozitivního posilování, aby se naučil, že konzumace kočičích výkalů není přijatelná.

4. Vliv výživy a stravy na chování psů a jejich chuť k jídlu

4. Vliv výživy a stravy na chování psů a jejich chuť k jídlu

Výživa a strava mají významný vliv na chování psů a jejich chuť k jídlu. Správné stravování je základem pro zdravý život a optimální fungování organismu psa. Zde je pár faktů, které byste měli vědět:

1. Kvalitní potrava = šťastný pes: Kvalitní strava je nezbytná pro správný vývoj psa a zajišťuje mu energii, kterou potřebuje pro své denní aktivity. Kvalitní potrava obsahuje vyvážený poměr živin, vitamínů a minerálů, které jsou nezbytné pro správné fungování jeho těla. Špatná strava může vést k problémům s trávením, zhoršení srsti a dokonce i k závažným zdravotním problémům.

2. Specifické potřeby psů: Každý pes je jiný a věk, velikost, plemeno a fyzická aktivita ovlivňují jeho výživové potřeby. Je důležité vybrat stravu, která je přizpůsobena konkrétnímu psovi. Štěňata potřebují jinou stravu než dospělí psi, stejně jako aktivní psi vyžadují více energie než méně aktivní jedinci. Je také důležité dbát na individuální potřeby, jako jsou citlivosti na určité suroviny nebo potravinové alergie. Poradte se s veterinářem, který vám pomůže vybrat vhodnou stravu pro vášeho psa.

5. Jaký je vztah mezi kočkami a psy a jak to souvisí s pojídáním výkalů?

5. Jaký je vztah mezi kočkami a psy a jak to souvisí s pojídáním výkalů?

Vztah mezi kočkami a psy je často považován za složitý, ale ve skutečnosti se může v průběhu času vyvinout v přátelskou interakci. Je důležité si uvědomit, že každé zvíře je jedinečné a může reagovat odlišně. Zde je několik faktorů, které ovlivňují jejich vztah:

 • Domácí prostředí: Pokud kočky a psi vyrůstají společně od mládí, mají tendenci si navzájem zvyknout a mohou vytvořit pevný vztah. V opačném případě, pokud se jedno zvíře přidá později, mohou být potřebné postupné introdukce a trénink, aby se vzájemně tolerovaly.
 • Territoriální chování: Kočky jsou velmi teritoriální zvířata a mohou považovat svůj domov za svůj teritorium. Psi jsou obvykle společenská zvířata a mají tendenci být méně teritoriální. To může vést ke konfliktům, pokud nedojde k náležitému začlenění a respektování osobního prostoru.
 • Komunikace: Kočky a psi mají odlišný způsob komunikace. Kočky vysílají jemné signály a často se spoléhají na tělesnou řeč, zatímco psi jsou více verbální a využívají štěkot nebo vrčení. Chápání těchto rozdílů může pomoci při vyřešení možných konfliktů mezi nimi.

Pojídání výkalů, známé také jako koprofágie, je chování, které může být pozorováno jak u koček, tak u psů. I když to může být pro nás nepříjemné, existuje několik důvodů, proč se zvířata mohou touto aktivitou zabývat:

 • Stres nebo nudná strava: Někdy může být pojidlo výkalů způsobeno stresem nebo nudou. Pokud zvíře tráví hodně času samo bez dostatečného zaměstnání, může se dostat k této zvyklosti.
 • Nutriční nedostatek: Pokud zvíře nedostává dostatek živin ve stravě, může se snažit tyto nedostatky kompenzovat požíráním výkalů.
 • Přirozené chování: U některých zvířat může být pojidlo výkalů přirozenou součástí jejich chování. Například u kojících fenek je to běžný způsob, jak udržet noru čistou a chránit štěňata.

V případě, že si všimnete, že vaše kočka nebo pes vykazuje toto chování, je důležité se poradit s veterinářem. Mohou vám poskytnout další informace a poradit, jak s tímto problémem správně zacházet. Ve většině případů však existují strategie, jak omezit toto chování a zajistit, aby vaše zvíře mělo vyváženou stravu a životní prostředí.

6. Jak správně reagovat na toto chování a jak jej omezit

Existuje několik způsobů, jak správně reagovat na nežádoucí chování a jak ho omezit. Především je důležité se se situací vyrovnat co nejrychleji a efektivně. Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci:

1. Komunikace: Ve většině případů je nejlepší přístupem otevřená a upřímná komunikace s osobou, která vykazuje nežádoucí chování. Vysvětlete jim, jak jejich jednání ovlivňuje ostatní a proč je důležité, aby se to změnilo. Buďte připraveni poskytnout příklady konkrétního chování, které je nevhodné.

2. Stanovení hranic: Je důležité jasně vymezit, jaké chování je přijatelné a jaké ne. Buďte důslední ve stanovování pravidel a uplatňujte je stejně na všechny. Pokud se jedná o kolektivní prostředí, jako je pracovní tým, je vhodné vytvořit společná pravidla, která budou respektována všemi.

3. Poskytnutí podpory: Někdy může nežádoucí chování vyplynout z nedostatečného povědomí o správném chování. V takovém případě může být užitečné poskytnout osobě příležitost se zlepšit. Nabídněte jim možnost účasti na školení nebo workshopech zaměřených na sociální dovednosti a komunikaci.

4. Reakce na případné konflikty: Pokud se dostanete do konfliktní situace, buďte si vědomi svých emocí a snažte se udržet klidnou a profesionální reakci. Vyhněte se osobním útokům a soustřeďte se na řešení problému. Pokud je to vhodné, můžete se obrátit na nadřízeného nebo personalistu, aby vám poskytl další podporu.

5. Následování firemních postupů: V mnoha organizacích existují specifické postupy pro řešení nežádoucího chování. Je důležité se seznámit s těmito postupy a dodržovat je. Pokud se situace nezlepší nebo se stává ještě horší, je vhodné tuto záležitost nahlásit a požádat o další kroky.

Pamatujte, že je důležité jednat odpovědně a respektovat potřeby a pocity všech zúčastněných stran. Pokud se rozhodnete reagovat na nežádoucí chování a snažit se ho omezit, mějte na paměti, že tato situace může vyžadovat čas a trpělivost. S vhodnými postupy a správnou komunikací však můžete přispět k vytvoření lepšího a harmoničtějšího prostředí.

7. Kdy je třeba vyhledat profesionální pomoc při řešení tohoto problému?

Přestože mnoho problémů můžeme řešit sami, existují situace, kdy je nezbytné vyhledat profesionální pomoc. Pokud se setkáte s následujícími situacemi, je vhodné se obrátit na odborníka:

 • Pokud se problém opakovaně vrací a nejste schopni ho sami vyřešit.
 • Pokud se problém výrazně negativně projevuje na vašem zdraví nebo pohodlí.
 • Pokud váš problém vyžaduje specifické znalosti nebo dovednosti, které nemáte.

Profesionální pomoc může být dostupná ve formě různých odborníků, v závislosti na vašem konkrétním problému. Například, pokud jste psychicky vytížení, můžete vyhledat pomoc psychologa nebo psychiatra. Pokud máte zdravotní problémy, je vhodné navštívit lékaře nebo specialistu v dané oblasti.

Nezapomínejte, že vyhledání profesionální pomoci není známkou slabosti, ale naopak je to projev zodpovědnosti a péče o vlastní pohodu. Odborníci mají potřebné znalosti a zkušenosti, aby vám pomohli efektivněji řešit váš problém a dosáhnout pozitivních výsledků. Vždy je lepší vyhledat pomoc, než se snažit řešit problém sami a riskovat zhoršení situace.

Závěr

Na závěr je důležité si uvědomit, že i když je chování psů, které zahrnuje konzumaci kočičích výkalů, poměrně běžné, neznamená to, že je to normální a zdravé. Je důležité sledovat a analyzovat toto chování u svého psa a případně konzultovat s veterinářem, aby se vyloučily jakékoliv zdravotní problémy.

Existuje několik možných důvodů, proč psi jedí kočičí výkaly, včetně nedostatku některých živin ve stravě, nedostatku pozornosti nebo dokonce nutkavého chování. Je důležité zajistit, aby pes dostával vyváženou stravu a dostatek fyzické i duševní stimulace.

Pokud se jedná o chování, které je pro vás nepřijatelné, existují různé metody, jak se s tímto problémem vypořádat. Například můžete využít tréninkové metody, které pomáhají psa odnaučit se tohoto chování, nebo můžete zvážit změnu stravy, která může eliminovat přitažlivost kočičích výkalů pro psa.

V každém případě je důležité být trpělivý a konzistentní při řešení tohoto problému. Pokud se jedná o vážnější záležitost, vždy je nejlepší poradit se s odborníkem, jako je veterinář, který vám může poskytnout odborné rady a doporučení.

Doufáme, že vám tento článek poskytl užitečné informace o tomto zajímavém a často se vyskytujícím chování u psů. Pamatujte, že každý pes je jedinečný a může vyžadovat individuální přístup. Sledování chování vašeho psa a poskytování potřebné péče a pozornosti je klíčové pro jeho zdraví a pohodu.

Napsat komentář