Shiba Inu Vlastnosti: Co dělá toto plemeno jedinečným

Vítejte⁢ ve světě ⁣Shiba Inu – jednoho z nejzajímavějších⁣ a ⁢nejvíce jedinečných psích plemen na světě! ​Toto malé, ale energické plemeno je známé‍ svou‌ neodolatelnou osobností a fascinujícími vlastnostmi,⁢ které mu dodávají ⁤jeho jedinečný charakter. V tomto článku se podíváme na ‍to, co dělá ‌Shiba Inu tak zvláštním a ⁢proč ⁤je⁤ tak oblíbený mezi psy. Připravte se na ponoření do‍ světa těchto okouzlujících a‌ inteligentních tvorečků, kteří jsou‍ schopni vás okouzlit jediným ⁣pohledem.

Obsah‌ článku

1.​ Původ a historie ‌Shiba Inu: Kořeny tohoto jedinečného plemene

1. Původ a historie ‌Shiba Inu: ⁣Kořeny tohoto jedinečného plemene

Shiba Inu je jedinečné plemeno psa, které pochází ​z Japonska. ⁤Jeho kořeny ‌sahají ⁢až⁣ do ‌starověkého Japonska, kde byli Shiba Inu využíváni především jako lovečtí psi. Tito psi se‌ vyznačují svou odvahou, inteligencí a výborným ⁢loveckým instinktem.

Historie Shiba ⁢Inu je velmi zajímavá a plná tradic. Toto ⁤plemeno ‌je jedno z‌ nejstarších a nejčistších plemen psů⁢ na světě. ‌Jejich⁢ původ lze vystopovat​ až ⁤do 3. století před⁤ naším letopočtem. Shiba⁤ Inu byli původně chováni ⁤pro⁢ lov drobné zvěře, jako jsou ptáci a malí⁤ savci. ‌Jejich schopnost se maskovat v⁤ přírodě a jejich ‍vynikající lovecké schopnosti byly velmi ceněny.

Dnes‍ je Shiba Inu ⁣populární po celém‌ světě a je často chován jako ​společenský​ pes. Jejich⁢ inteligence a nezávislost dělají z Shiba Inu skvělého společníka. Jejich krásná srst a ​vyvážená postava jsou dalšími charakteristickými rysy ​tohoto plemene. Pokud hledáte energického a odvážného‌ psa, Shiba Inu je ⁢skvělou volbou pro vás.

2. Fyzické vlastnosti Shiba ‍Inu: Malý‍ pes‍ se silným ​charakterem

2. Fyzické vlastnosti Shiba Inu: Malý pes se silným charakterem

Shiba Inu je japonské plemeno psa,​ které se vyznačuje svými unikátními fyzickými vlastnostmi. I když je⁣ Shiba ‌Inu malý pes, má ‌silnou ⁤a vyváženou stavbu těla. Jeho svalnatý trup a dobře ‍vyvinuté končetiny mu umožňují ⁣být ⁢velmi obratným⁤ a pohyblivým psem. Jejich silné zadní nohy mu poskytují výbornou sílu‍ a výdrž, což je důležité vzhledem k jejich loveckým instinktům.

Další charakteristickou vlastností Shiba Inu je jeho⁣ hustá srst, která ho chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Jejich ⁣srst je dvojitá, ⁤s ⁢hrubou vnější vrstvou a jemnou podsadou. Tato kombinace jim umožňuje‌ být odolnými vůči chladu, dešti a sněhu. Jejich⁢ srst také⁤ vyžaduje ​pravidelnou​ péči a‍ česání, ⁣aby zůstala zdravá a krásná.

 • Malý a svalnatý trup
 • Dobře vyvinuté končetiny
 • Hustá srst s dvojitou strukturou
 • Obratný a pohyblivý

Shiba Inu je nejen fyzicky silný,‌ ale také má silný ‌charakter. Je známý svou nezávislostí, odvahou a inteligencí. Shiba Inu jsou často považováni za velmi sebevědomé ​a nezávislé psy. Mají také‍ velmi‍ vysokou úroveň ⁤energie⁢ a vyžadují dostatek pohybu a stimulace, ⁤aby byli šťastní⁢ a zdraví. Je důležité, ⁢aby majitelé těchto psů jim poskytovali dostatek fyzického cvičení a duševní stimulaci, ⁣aby se zabránilo​ destruktivnímu chování.

 • Nezávislý a ⁤odvážný charakter
 • Vysoká úroveň ⁤energie
 • Vyžaduje fyzické ⁤cvičení a ⁢duševní stimulaci
 • Vysoká inteligence

3. ‌Charakter a temperament ⁢Shiba Inu: Nezávislý a ⁢odvážný společník

3.​ Charakter​ a temperament Shiba Inu: Nezávislý a odvážný společník

Shiba​ Inu je plemeno psa s ⁣nezávislým⁤ a odvážným ‌charakterem. Je ⁣to společník, který si⁢ rád ‍užívá svou svobodu a⁢ nezávislost. Shiba Inu jsou známí ⁢svou inteligencí a schopností se rozhodovat samostatně. Tito psi ​mají​ výraznou osobnost ​a vyžadují respekt a důslednost ve výchově.

Shiba Inu jsou také velmi odvážní⁣ a mají silný lovecký instinkt. Jsou aktivní a​ energičtí, a proto vyžadují dostatek pohybu a stimulace.​ Je ⁣důležité, aby‌ měli dostatek ⁤prostoru⁤ k⁢ vyběhnutí a ⁤prozkoumávání. Shiba ​Inu jsou také velmi čistotní a pečliví, co se ⁣týče svého srsti. Jejich⁢ hustá srst vyžaduje pravidelnou péči a ⁤kartáčování. Pokud hledáte společníka ‍s ⁣výrazným⁤ charakterem a odvahou, Shiba Inu je skvělou volbou pro vás!

4. Výcvik a sociální‍ začleňování Shiba Inu: Výzvy a úspěchy

4.‌ Výcvik⁤ a sociální začleňování Shiba Inu: Výzvy a úspěchy

Výcvik a⁣ sociální ‌začleňování⁣ Shiba Inu může být⁤ náročný proces, ‌ale s dostatečnou trpělivostí ⁣a ⁤správným přístupem mohou být dosaženy úspěchy. Jednou ⁤z výzev při ​výcviku tohoto⁤ plemene je ⁤jejich povaha, která je často nezávislá a tvrdohlavá. Shiby mají tendenci být samostatní a mají silnou vůli, což může znamenat, že nebudou okamžitě reagovat na povely.

Pro⁤ úspěšný výcvik Shiba Inu je důležité používat pozitivní posilování a motivaci. ⁢Toto plemeno dobře reaguje na odměny ​a ‍pochvaly. ⁤Je také důležité začít s výcvikem ve velmi raném věku, ‍aby se ⁢štěně naučilo základním povely ⁢a⁣ společenským ⁣dovednostem. Důslednost a trpělivost jsou klíčové, a proto je‌ vhodné navštěvovat ⁤poslušnostní kurzy nebo‌ pracovat s profesionálním⁢ trenérem, který‍ vám pomůže překonat ‍výzvy spojené s ⁢výcvikem Shiba Inu. S pravidelným⁢ tréninkem a sociálním začleňováním může Shiba Inu se‌ stát dobře vychovaným a‍ vyváženým psem.

5.⁣ Zdraví a péče o Shiba ​Inu: Důležité aspekty pro jejich ‍blaho

5. Zdraví a péče o Shiba Inu: Důležité aspekty pro jejich⁤ blaho

Pravidelná péče⁣ o zdraví Shiba Inu ‍je klíčová pro ‍jejich celkové blaho a ‌dlouhověkost. Existují některé důležité aspekty, které ⁢byste měli mít⁢ na paměti, abyste se postarali o ⁢svého Shiba ⁢Inu správně:

– Výživa: Správná strava je pro Shiba Inu ‍nezbytná pro udržení‌ jejich optimálního zdraví. Je ⁢důležité zajistit, ⁤ aby‌ jejich jídelníček obsahoval vyvážené⁢ množství bílkovin, vlákniny a živin. Můžete⁤ se poradit se svým ⁣veterinářem, aby vám doporučil vhodnou stravu pro vášho Shiba Inu, která splňuje jejich výživové potřeby.
– Pravidelné veterinární kontroly:​ Návštěvy u veterináře ⁢jsou⁤ nezbytné ⁣pro udržení zdraví vašeho Shiba ⁢Inu. Veterinární odborník bude moci⁣ posoudit jejich celkový stav zdraví, provést nezbytná očkování ⁤a poskytnout preventivní⁣ péči, jako‌ je ošetření proti parazitům.‌ Nezapomeňte‍ pravidelně ‍kontrolovat⁤ jejich zuby‍ a nechávat⁣ je čistit, abyste předešli problémům ⁣s dentálním zdravím.

Je důležité si uvědomit, ⁤že každý Shiba Inu ‌je jedinečný‍ a může vyžadovat individuální péči. Sledování jejich chování​ a příznaků nemoci‌ je klíčové pro ⁣rychlou reakci na ​potenciální zdravotní problémy. Pokud si nejste jisti, neváhejte kontaktovat svého veterináře pro další ‌rady a pokyny týkající se ‌péče o Shiba Inu.‍ S pravidelnými veterinárními kontrolami a správnou výživou ‌můžete zajistit,⁣ že váš⁢ Shiba Inu bude​ mít dlouhý a šťastný život⁢ plný zdraví.

6. Shiba Inu ve světě: Oblíbenost tohoto plemene ⁣po celém ⁢světě

Shiba Inu ‌je plemeno psa, které se těší velké oblíbenosti po celém ⁢světě. Jeho původ sahá až do starověkého Japonska, kde byl považován za posvátné zvíře. ⁢Dnes je Shiba Inu⁤ známý svou nezávislostí, inteligencí a odvahou. Je to také jedno z nejstarších a ⁣nejmenších japonských plemen.

Shiba Inu se stal ​populárním plemenem i ⁣mimo‍ Japonsko díky svému krásnému‌ vzhledu a výjimečnému charakteru. Mají⁤ typickou plavou srst, trojúhelníkovité uši a lehce zakřivený ocas. Jsou⁤ také velmi ‌čistotní a ⁣mají tendenci‌ se čistit sami, ‌podobně jako kočky.‍ Tato⁢ plemena jsou také známá svou⁤ vysokou inteligencí a schopností se rychle učit. Jsou ⁢skvělými společníky a často jsou⁢ využíváni jako‌ terapeutičtí psi nebo psi pro sledování.

Shiba Inu jsou⁤ oblíbení po celém‌ světě a jsou často ‍viděni v televizních reklamách a filmech. Jejich popularita stále roste⁢ díky jejich roztomilému vzhledu ​a energickému temperamentu. Pokud‌ hledáte společníka, ‌který je nejen ⁢krásný, ale také chytrý⁤ a odvážný, Shiba Inu by mohl být skvělou volbou. Pamatujte však,‍ že tito‍ psi vyžadují pečlivou výchovu a⁤ důslednost, aby se z nich stali‍ dobří společníci.

7. ‍Shiba Inu jako⁣ rodinný pes: Kompatibilita s⁢ dětmi a dalšími domácími⁣ zvířaty

Shiba Inu je známý svou inteligencí a loajalitou, což ​ho činí skvělým rodinným psem. ​Tito​ psi jsou obvykle kompatibilní s​ dětmi⁢ a dalšími domácími zvířaty, ale je ⁤důležité vzít v ‌úvahu ‍jejich ‌temperament a sociální výcvik.

Pokud máte děti,⁣ je důležité je naučit, jak se správně chovat⁢ kolem vašeho Shiba Inu.⁤ Tito psi⁣ mají ⁤tendenci být dominantní a nezávislí, takže je důležité⁤ naučit děti, jak s nimi‌ zacházet. Doporučuje se, aby se děti naučily respektovat⁤ hranice a nepronásledovat ‍nebo obtěžovat psa,⁢ zejména když spí⁣ nebo odpočívá. Je také důležité učit děti, jak rozpoznat a ⁣respektovat varovné signály, které Shiba⁣ Inu může vyjadřovat, když je cítí ohrožený.

Co se týče kompatibility s dalšími domácími zvířaty, Shiba Inu může být docela dominantní vůči jiným psy, zejména stejného‍ pohlaví. ‌Je důležité provádět ⁤správnou sociální integraci a představit je postupně. Mít Shiba Inu a jiné domácí zvíře ve stejném domě ⁣je možné, ale vyžaduje to trpělivost a‍ správné vedení. Pokud ⁢máte⁤ jiná menší zvířata, jako jsou kočky nebo​ hlodavci, je‍ také důležité‌ dbát na jejich bezpečí a​ kontrolovat interakci mezi nimi a ​vaším Shiba Inu.

Všechno‌ záleží na individuální‌ povaze vašeho Shiba Inu⁤ a⁤ na jeho sociálním výcviku. Správná ⁣socializace od‍ mládí a trpělivý ‌a ⁣konzistentní ⁤výcvik mohou pomoci‍ zajistit, že váš⁢ Shiba Inu se⁤ dobře snese s dětmi a dalšími domácími zvířaty. Vždy je však důležité monitorovat interakci mezi⁢ nimi‍ a ⁣poskytnout bezpečné a harmonické prostředí pro ⁤všechny ⁢zúčastněné.

8. Shiba Inu a aktivita: Jaký je vhodný ‍životní styl ​pro⁤ tohoto psa?

Při volbě vhodného‍ životního stylu ‍pro Shiba ​Inu je důležité vzít v úvahu několik faktorů. Tito psi jsou známí svou energií a‌ inteligencí,‌ což⁣ znamená, ‌že potřebují dostatek fyzické a duševní stimulace. Vhodný životní ⁤styl pro Shiba Inu ​by měl zahrnovat:

 • Aktivní⁤ cvičení: Shiba Inu ‌potřebuje každodenní fyzickou aktivitu, jako je ‌procházka, běh nebo hraní. Doporučuje⁣ se minimálně 30 minut až 1‌ hodina ‍cvičení ​denně. Důležité je také‍ poskytnout jim dostatek⁤ prostoru na volný pohyb,⁤ například v bezpečně ohraničené zahradě.
 • Intelektuální stimulace: Shiba Inu jsou chytrí psi a potřebují duševní stimulaci. Doporučuje se​ poskytnout jim hry a ‌hračky, které budou stimulovat jejich mysl, jako například hledání pamlsků nebo různé​ pachové aktivity.
 • Strukturovaný režim: Shiba Inu​ jsou disciplinovaní psi a mohou​ se lépe cítit v prostředí s jasnými pravidly a rutinou. Je ⁢vhodné vytvořit strukturovaný režim, který zahrnuje pravidelné časy⁣ pro krmení, cvičení a odpočinek.

Při⁤ výběru vhodného životního stylu je‍ také‍ důležité⁣ zvážit individuální ‍potřeby a ‌temperament konkrétního Shiba Inu. ⁢Někteří jedinci⁤ mohou preferovat více aktivit a sociálního‌ kontaktu, zatímco jiní mohou⁢ být ‌spokojení s klidnějším ⁣životním stylem. Důležité je zajistit, aby ‍měli Shiba Inu dostatek fyzické a​ duševní stimulace, aby byli šťastní a​ zdraví.

9. ‍Shiba‌ Inu a potřeba stimulace: Zajímavé způsoby, jak udržet toto plemeno spokojené

Existuje několik způsobů, jak udržet vašeho Shiba‌ Inua šťastného ⁢a ⁤spokojeného. Jedním⁤ z nich je ‌poskytnout mu dostatečnou ‌stimulaci. Shiba Inu je inteligentní plemeno ⁤a potřebuje⁢ mentální ⁣i‌ fyzickou aktivitu, aby se vyhnulo nudě a destruktivnímu chování. Zde je několik‌ zajímavých způsobů, jak ⁤stimulovat vašeho Shiba Inua:

1. Hračky na rozptýlení: Investujte ⁤do různých hraček, ⁤které pomohou stimulovat mysl⁤ vašeho ⁣Shiba Inua. Můžete zkusit hračky s vnitřními⁢ pamlsky nebo⁤ interaktivní hračky, které vyžadují, aby‍ si pes vytvořil strategii, jak je získat. To pomůže udržet vašeho Shiba Inua⁤ zaměstnaného ‍a zabaví ho.

2. Intenzivní cvičení: Shiba Inu je ‌energické plemeno a potřebuje denní cvičení. Pravidelné ​procházky ⁣nebo⁤ běhání jsou skvělým⁢ způsobem, jak udržet vašeho Shiba Inua⁢ fyzicky i mentálně zdravého. Můžete také⁢ zkusit agility⁣ nebo⁣ canicross, které jsou​ skvělým způsobem, jak zapojit vašeho Shiba Inua do zábavných aktivit.

Pamatujte si, že ⁤každý‍ Shiba Inu je jedinečný,​ a také může mít odlišné potřeby stimulace. Důležité je sledovat reakce vašeho psa a najít⁣ způsob, který mu nejlépe ​vyhovuje. S dostatečnou stimulací budete mít šťastného ‌a spokojeného‌ Shiba⁣ Inua.

10. Shiba​ Inu jako člen rodiny: Výhody a zodpovědnost spojená s tímto jedinečným plemenem

Shiba Inu je jedinečné plemeno psa, které se často stává milovaným členem rodiny. Existuje několik výhod spojených⁤ s tímto plemenem, které ho‍ činí skvělou volbou pro mnoho lidí. Jednou z těchto‌ výhod je jejich malá velikost, což⁢ znamená, že se dobře hodí⁤ i do menších bytů. Shiba Inu jsou také známí‍ svou inteligencí⁢ a ​nezávislostí, což znamená, že jsou relativně ‍snadno trénovatelní ‌a samostatní.

Další výhodou je, že Shiba Inu jsou čistotní a mají nízké potřeby v ⁤péči. Jejich‌ srst je samoopelichující,⁢ což ​znamená, že se‍ starají o svou hygienu sami. To znamená, že ⁤nepotřebují ⁢často koupat a jejich srst je přirozeně čistá. Jsou‌ také známí tím, že ⁢se nevůní, což je další pozitivní⁢ vlastnost, kterou majitelé ocení.

Samozřejmě, s ⁣přínosem Shiba Inu přichází‍ také zodpovědnost. Je důležité si​ uvědomit, že Shiba ⁢Inu jsou‍ aktivní psi, kteří⁤ potřebují dostatek ‌pohybu‍ a stimulace. Je⁢ důležité⁤ zajistit jim ​dostatek‍ venčení a hraní, aby byli fyzicky i mentálně spokojení. Také ⁣je ⁣důležité si uvědomit, ‌že‌ Shiba ⁢Inu mají silnou vůli a mohou​ být tvrdohlaví, proto je důležité mít trpělivost a ‍důslednost při jejich ‌výchově. Vzhledem ⁢k jejich nezávislosti také nemusí‍ být vhodní pro ‍každého majitele, zejména pro ⁢ty, kteří preferují velmi⁣ poslušné⁣ psy.

Celkově vzato, Shiba Inu je ​skvělým členem⁤ rodiny,‌ pokud​ je jim ​poskytnuta potřebná ‌péče a ⁤pozornost. Jejich jedinečné vlastnosti a ‍osobnost ⁤přinášejí mnoho radosti⁢ a lásky do domova, ale je důležité‌ si uvědomit jaké ⁤výhody ‍a zodpovědnosti jsou s tím spojeny.

Často Kladené Otázky

Otázky‌ a odpovědi o ​článku „Shiba ⁢Inu Vlastnosti: ⁣Co dělá ‌toto plemeno jedinečným“

Otázka 1:‍ Co ‍je Shiba Inu?
Odpověď 1:​ Shiba Inu je japonské plemeno ⁣psa, které je známé svou elegantní postavou a živým temperamentem.

Otázka 2: Jaké jsou hlavní vlastnosti ⁢Shiba Inu?
Odpověď 2:⁢ Shiba‍ Inu je známý ⁤svou ‌nezávislostí, inteligencí ‍a věrností. Toto ‌plemeno je také‍ velmi ‍čistotné ‍a pečlivé ve své péči o​ srst.

Otázka 3: Proč je Shiba⁤ Inu považován ‍za jedinečné plemeno?
Odpověď 3: Shiba Inu je jedinečné plemeno‌ díky svému silnému charakteru a odvaze. Navzdory svému ‍malému vzrůstu je Shiba Inu velmi sebevědomý a nebojácný pes.

Otázka⁤ 4: ‌Jaký je temperament Shiba Inu?
Odpověď 4: ​Shiba Inu je energické a aktivní plemeno. Jsou‍ velmi hraví a milují ‌společnost svých majitelů.⁣ Nicméně, mají také tendenci být⁤ trochu rezervovaní vůči cizím lidem.

Otázka 5: Jsou​ Shiba​ Inu vhodní pro rodiny s dětmi?
Odpověď 5: Shiba Inu může být vhodným⁤ společníkem pro rodiny s dětmi, ale je důležité věnovat pozornost jejich⁤ socializaci od útlého věku. Shiba Inu ‍může⁣ být trochu ⁢dominantní a ⁤vyžaduje pevné ‌vedení.

Otázka 6: Potřebuje Shiba ‌Inu hodně ⁣pohybu?
Odpověď 6: Ano,‍ Shiba Inu je aktivní plemeno a potřebuje dostatek pohybu. Dlouhé procházky a hry na⁢ zahradě jsou pro ně ideální. Je také​ dobré zapojit je do nějakého mentálního⁣ tréninku,‍ aby zůstali stimulováni.

Otázka⁣ 7: Jakou péči⁢ vyžaduje srst Shiba Inu?
Odpověď 7: Srst‌ Shiba Inu je dvojitá ⁢a vyžaduje pravidelnou péči. Je doporučeno pravidelné kartáčování, zejména‍ během sezóny línání. ‌Koupání by mělo⁢ být omezeno na minimum, aby nedošlo k poškození přirozeného ochranného oleje​ srsti.

Otázka 8: Má Shiba Inu nějaké zdravotní problémy?
Odpověď 8: Shiba Inu ⁣je obecně zdravé plemeno, ale majitelé ⁣by měli⁤ být obezřetní kvůli možnosti výskytu některých ⁤genetických onemocnění, jako je ⁤dysplazie kyčelního kloubu nebo oční ​problémy.‍ Pravidelné veterinární kontroly jsou​ nezbytné.

Otázka 9: Jaké ⁢jsou vhodné podmínky pro ​chov Shiba Inu?
Odpověď 9: Shiba Inu může⁤ být chován jak v ​bytě, tak v domě se zahradou. ⁤Je ⁣však důležité, aby měli dostatečný pohyb a ‍stimulaci. Majitelé by ⁣se také měli zaměřit na jejich trénink a socializaci, abychom zajistili, že jsou ⁤dobře ⁤přizpůsobení⁢ svému‌ prostředí.

Otázka 10: Jaká ​je průměrná délka života Shiba⁣ Inu?
Odpověď 10: Průměrná délka života Shiba Inu se⁢ pohybuje mezi 12 a 15 lety, pokud jim je poskytnuta ⁤odpovídající péče a zdravá⁤ životní styl.

Závěr

V článku jsme‍ se podívali na vlastnosti ⁤shiba inu, ‌které dělají toto plemeno jedinečným. Shiba‍ inu jsou inteligentní, nezávislí a mají⁢ silnou osobnost. Jejich věrnost a oddanost své rodině ⁣je nepopiratelná. Toto plemeno je také známé svou‍ vynikající schopností učit se novým věcem a jejich adaptabilitou. Mají přirozený lovecký⁢ instinkt ⁢a ⁣jsou skvělými společníky ​na dlouhé procházky.

Další významnou ⁤vlastností shiba inu​ je jejich pevný charakter. Jsou odolní a mají vrozenou schopnost‌ se rozhodovat sami ​za sebe. To⁤ je důvod, proč jsou skvělými strážci a mají skvělý⁢ smysl pro ochranu svého teritoria. Jejich ⁢nezávislost a rozhodnost⁤ je něco, co je třeba brát ⁣v úvahu, a proto je ⁣důležité jim poskytnout dostatek mentální i fyzické stimulace.

Shiba inu ‍jsou také považováni za velmi ​čistotné plemeno. Mají vrozený smysl pro hygienu a jsou velmi dobří v udržování svého srsti čisté. Jejich ⁣krásná srst ⁢a charakteristický výraz jsou důvody, proč jsou ⁢tak ⁢oblíbení po celém ⁢světě.

A tak, ⁣shiba inu jsou⁢ neobyčejná plemena s mnoha výjimečnými vlastnostmi. ⁢Jejich inteligence, nezávislost,‌ pevnost charakteru a vrozený⁤ lovecký⁣ instinkt je dělají ⁢nesporně jedinečnými. Pokud se⁣ rozhodnete mít shiba ‌inu jako svého společníka, ⁤buďte si​ jisti,‍ že vás čeká skvělá a vzrušující cesta ‌plná lásky a​ oddanosti.

Napsat komentář