Proč pes kýchá: Co může způsobit psí kašel

Všichni jsme to ⁢už někdy slyšeli – zvuk, kterým pes⁢ kašle. Ale​ co to ‍vlastně způsobuje? ‌Proč psi kýchají a ⁢jaké faktory mohou způsobit psí kašel? Pokud se i ⁢vy zajímáte‌ o zdraví vašeho čtyřnohého přítele, jste na správném⁤ místě. ‌V tomto článku se podíváme na nejčastější příčiny psího kašle a poskytneme vám užitečné informace, abyste​ mohli lépe ‍porozumět této běžné zdravotní záležitosti. Takže, ⁤připravte ⁢se, protože se chystáme⁢ prozkoumat hlubiny​ psího kašle a odhalit, co ⁤může způsobit nepříjemné záchvaty u vašeho miláčka.

Obsah článku

1. Psí kašel: Jaké jsou​ příčiny​ tohoto jevu u psů?

1. Psí kašel:‌ Jaké jsou příčiny tohoto‌ jevu u psů?

Psí kašel je častým jevem, se kterým se majitelé psů⁤ setkávají. Existuje několik‍ příčin tohoto problému, které je důležité rozpoznat⁣ a řešit co nejdříve.

1. Infekce: Jednou z hlavních příčin psího kašle jsou infekce. Psi mohou být náchylní k různým druhům bakteriálních a virových infekcí, ⁤jako je například chřipka ⁣nebo parainfluenza. Tyto​ infekce mohou způsobit podráždění dýchacího ⁤traktu a vyvolat‍ kašel ⁢u psa.

2. Alergie: Alergie‍ jsou dalším častým faktorem, který ​může způsobit psí kašel. ‌Psi mohou být alergičtí na různé látky, jako jsou pyl, prach, plísně nebo určité potraviny. Když se pes dostane do kontaktu s alergenem, může se vyvinout alergická reakce, která způsobuje kašel a další příznaky, jako je svědění‌ a ⁢kýchání.

Je důležité si uvědomit, ⁣že psí kašel může mít i ⁢jiné příčiny, jako například srdeční​ problémy ‌nebo podráždění hrtanu. Pokud⁣ se váš ⁣pes začne často a neobvykle kašlat, je vhodné konzultovat s veterinářem. Ten vám pomůže určit​ přesnou příčinu a navrhne nejlepší ​léčebný plán pro vášeho ⁣čtyřnohého ‌přítele.
2. ⁣Typy psího kašle: Rozlišujeme ​různé formy⁢ a projevy

2. Typy psího kašle: Rozlišujeme různé formy a projevy

Existuje několik různých‍ typů psího kašle, které se mohou ​u našich ⁢čtyřnohých přátel objevit. Je důležité rozlišovat mezi těmito různými formami a ⁣projevy, aby se správně určila příčina‍ a podle toho zvolila⁤ vhodná léčba. Následující seznam představuje některé z nejčastějších typů psího kašle:

– Infekční kašel: Tento typ‌ kašle je ⁢obvykle způsoben bakteriemi nebo‌ viry ⁤a ‍je velmi nakažlivý. Psi, kteří⁣ jsou ⁢ve styku s jinými psy,​ jako například ‍při návštěvě⁤ psího parku nebo chovatelského zařízení, jsou většinou náchylnější k infekčnímu ⁤kašli. Symptomy tohoto⁢ typu kašle⁣ zahrnují časté a⁢ dráždivé kašlání, zejména po fyzické aktivitě.

– ‌Chraplavý⁢ kašel: ⁣Tento typ kašle se obvykle⁣ projevuje jako hlasitý, chraplavý zvuk. Může být způsoben podrážděním hrtanu nebo hlasivek a může být‍ způsoben‌ různými faktory, jako je⁢ například ⁤alergie, znečištění vzduchu ​nebo ‍podráždění dýchacích cest. Pokud pes trpí tímto typem kašle,⁣ může mu pomoci vyhýbat se ⁢podnětům, které ho vyvolávají, jako jsou prach, aerosoly nebo ‍kouř.
3. Infekční onemocnění: Jak mohou být psí viry a bakterie zodpovědné za kašel?

3. Infekční onemocnění: Jak mohou být psí viry a bakterie zodpovědné za kašel?

Psí viry a bakterie mohou být zodpovědné za kašel u psů v důsledku ⁣infekčních onemocnění. ⁣Existuje několik hlavních ​původců, kteří mohou způsobit kašel u psů:

 • Bordetella bronchiseptica: Tato ‌bakterie je častým původcem⁣ infekčního kašle u psů. Přenáší se vzduchem a může se snadno šířit mezi⁣ psy ve společných prostředích,⁤ jako‌ jsou psí parky nebo chovatelská‍ zařízení.
 • Viry: ​ Několik virů může způsobit kašel u psů, ‌včetně psího parainfluenzového viru, psího adenoviru a ‌psího chřipkového viru. Tyto viry ⁣jsou také dobře⁣ přenosné mezi psy a ⁤mohou způsobit respirační potíže⁤ a ​kašel.
 • Streptococcus pneumoniae: Tato bakterie je známá především jako‌ původce pneumonie, ale také může způsobit kašel u psů. Přenos probíhá vzduchem nebo kontaktem s infikovaným psem.

Je důležité ⁣si uvědomit,⁤ že kašel​ u psů může mít různé příčiny⁤ a může být také‍ způsoben jinými ​faktory, jako je alergie‌ nebo podráždění dýchacího ‍ústrojí. Pokud si⁢ všimnete, že⁣ váš pes kašle nebo má‍ respirační potíže, je vhodné vyhledat veterinární péči. Veterinář bude schopen provést důkladné vyšetření a určit přesnou příčinu⁣ problému, aby⁤ bylo možné zahájit⁤ vhodnou léčbu.

4. Alergie a podráždění: Co způsobuje kašel u psů s citlivými dýchacími cestami?

4. Alergie a podráždění: Co ⁤způsobuje⁢ kašel u psů s citlivými dýchacími cestami?

Existuje několik faktorů, ⁣které mohou ‌způsobit kašel u‍ psů s citlivými dýchacími cestami. Jednou z příčin může ⁤být alergie. Psi mohou být⁢ alergičtí na různé látky, jako​ jsou‍ pyl, ‍roztoči, plísně⁤ nebo určité potraviny. Když se alergen dostane do jejich dýchacích cest, může‌ způsobit ‌podráždění a zánět, což vede k častému kašli. Pokud si všimnete, ⁣že váš pes kašle po výletech do přírody nebo po konzumaci určitého jídla, může to‌ být známka⁢ alergie.

Dalším faktorem, ⁣který může způsobovat kašel ‌u⁤ psů s citlivými dýchacími⁣ cestami, je podráždění. Psi mohou​ být náchylní na podráždění způsobené‍ cigaretovým kouřem, chemikáliemi⁣ ve vzduchu, prachem nebo silnými vůněmi. Tyto podněty mohou ‌dráždit jejich⁣ dýchací⁣ cesty a způsobovat kašel. Je důležité minimalizovat expozici vašeho psa těmto⁢ podnětům a udržovat čisté ⁢a zdravé‍ prostředí. Pokud si myslíte, že vašemu psu vadí specifická vůně nebo ⁣prostředí, je vhodné se poradit ‌s veterinářem, ​který vám může doporučit nejlepší ​způsob, jak minimalizovat podráždění ​a snížit kašel.
5. Psí chřipka ‍a parainfluenza: Jaké jsou příznaky a⁢ léčba těchto běžných onemocnění?

5. Psí chřipka a parainfluenza: Jaké jsou příznaky a léčba těchto běžných​ onemocnění?

Psí chřipka a parainfluenza jsou⁢ běžnými onemocněními, která postihují⁢ psy. Je důležité‍ být schopen rozpoznat příznaky těchto⁢ onemocnění ⁣a ⁢včas zahájit léčbu, aby se minimalizovala nepříjemná onemocnění a komplikace.

Příznaky ⁤psí chřipky a parainfluenzy zahrnují kašel, zvýšenou⁢ teplotu, únava, ztrátu ⁤chuti ‌k jídlu až po zánět spojivek. Pokud ​si všimnete ⁤těchto příznaků u svého psa, je ‍důležité vyhledat veterinární péči. Veterinář bude schopen provést⁤ testy a diagnostikovat konkrétní‍ onemocnění. ‍Léčba psí chřipky a‍ parainfluenzy ‍zahrnuje ‍podpůrnou⁢ péči, jako ‍je odpočinek,⁣ dostatek tekutin a ⁤léky,‍ které pomohou zmírnit symptomy. V některých případech může být také doporučena antibiotická léčba, pokud dojde k bakteriální⁣ infekci. Je důležité​ dodržovat pokyny⁢ veterináře a zajistit, aby ​pes měl klid a ⁢dostatek času na ⁢zotavení.

6. Prevence⁤ a léčba psího kašle: ⁢Jak chránit svého psa‌ a co‌ dělat v případě​ kašle?

Před prevencí a léčbou psího kašle je důležité ⁢seznámit se ‌s​ různými způsoby,⁤ kterými můžete chránit svého psa a jak ⁢účinně reagovat v případě, že se u něj objeví kašel. Zde je ⁤několik ‍užitečných ⁣tipů:

 • Očkování: ​ Pravidelné očkování‍ je⁢ klíčové⁤ pro prevenci ⁤psího‌ kašle. Existují různé typy vakcín, které mohou chránit vašeho psa před různými ⁤původci onemocnění, jako je Bordetella bronchiseptica. Poradte se s⁤ veterinářem ohledně nejvhodnějšího očkovacího plánu pro vášeho psa.
 • Izolace: ‍Pokud ⁣víte, že ve vašem okolí ⁢se vyskytuje⁢ psí kašel, snažte se omezit kontakt vašeho psa s ostatními‌ zvířaty. ‌Izolace může ‌zamezit ‍šíření infekce ​a snížit riziko nákazy.
 • Přiměřený odpočinek: Pokud se u vašeho psa objeví kašel, důležité je mu poskytnout ‌dostatek odpočinku. Ujistěte se,⁢ že má pohodlné ​a klidné místo na odpočinek, ​kde se ⁢může zotavit.

V případě, že si všimnete,⁤ že váš ‍pes kašle, je důležité jednat co nejdříve. Zde je několik kroků, které můžete⁤ podniknout:

 • Konzultace s⁣ veterinářem: Pokud se u vašeho psa ‍objeví kašel ⁢nebo jiné příznaky‌ onemocnění, je důležité ⁢konzultovat to s veterinářem. ⁤Veterinář vám může poskytnout nejlepší‌ rady ohledně diagnostiky⁣ a léčby.
 • Podpůrná péče: V případě kašle můžete poskytnout svému psu ​podpůrnou péči, jako⁤ je udržování vyvážené stravy, dostatečný přísun vody a vyvarování se stresu. To může pomoci‌ posílit imunitní‍ systém‌ a urychlit zotavení.
 • Dodržování léčby: Pokud vám ⁢veterinář předepíše léčbu, je důležité ji‍ dodržovat přesně podle pokynů. Předčasné ukončení léčby může vést k opětovnému výskytu příznaků a komplikacím.

7. Kdy vyhledat veterinární ⁤pomoc: Signály, které byste neměli ignorovat

Pokud jde ⁣o zdraví vašeho domácího mazlíčka, ⁢je ‌důležité vědět, kdy vyhledat veterinární pomoc. Existuje několik signálů, které byste neměli ignorovat a ⁣které naznačují, že⁢ je čas navštívit veterináře.

Následující ‍příznaky by vás ⁢měly upozornit a⁣ vést k okamžitému ‌vyhledání veterinární ​péče:

 • Když je ⁢váš mazlíček neobvykle nečinný nebo unavený
 • Pokud ztratil chuť ‌k ⁢jídlu nebo se⁢ přestal napájet
 • Když vykazuje ⁤příznaky bolesti, jako ⁣například škytavka, šramotění ​zubů ⁤nebo křeče
 • Pokud ⁤trpí ​průjmem nebo zvracením po celý den

Neměli byste ignorovat ani další ​příznaky:

 • Pokud má ⁢váš mazlíček vysokou horečku
 • Pokud si všimnete změn ve vzhledu srsti, jako je ‍vypadávání ‍srsti, zarudnutí⁢ nebo vředy na kůži

Pamatujte si, ‌že je lepší být příliš opatrný a vyhledat veterinární pomoc, než riskovat zhoršení zdravotního stavu⁣ vašeho mazlíčka. Veterináři jsou odborníci,⁣ kteří vám mohou poskytnout nezbytnou péči a léčbu vašeho domácího⁢ mazlíčka.

Závěr

Doufáme, že tento článek vám poskytl ​užitečné informace o⁢ tom,⁣ proč psi kýchají a jakým způsobem může být způsoben kašel u psů. Je důležité si⁤ uvědomit, že kašel u psů může‍ být ⁢způsoben různými faktory, včetně infekcí, alergií,⁢ podrážděním dýchacích cest a dokonce i srdečními problémy.

Pokud si všimnete, že váš pes často kašle‌ nebo má jiné příznaky, ​jako je dušnost ‍nebo ‌únava, je nezbytné se poradit s veterinárním ‍lékařem. Pouze odborník může správně diagnostikovat a​ léčit⁤ příčinu psího kašle.

Důležité‌ je také zajistit, aby váš pes měl zdravý životní styl, včetně‌ pravidelného očkování, pravidelných veterinárních kontrol a správné výživy. To vše ‍může pomoci posílit imunitní ⁣systém ⁣vašeho ⁤psa a minimalizovat riziko⁤ různých onemocnění.

Pamatujte si, že​ kašel u psů není vždy nebezpečný, ale není také problém, který​ by se měl ignorovat.‍ Sledování symptomů ​a včasná návštěva veterinárního ‍lékaře​ jsou klíčové pro zajištění zdraví a pohody vašeho čtyřnohého přítele.

Doufáme, že tento článek vám​ pomohl lépe ‍porozumět psímu ​kašli a ⁢jeho možným příčinám. V případě jakýchkoli⁣ dalších⁤ dotazů nebo obav se obraťte ⁢na svého veterinárního lékaře, který vám poskytne potřebné informace ​a ⁤rady.

Napsat komentář