Jak poznat, že fena bude hárat: Varovné signály

Víte, že psi mají své vlastní způsoby komunikace, které mohou pomoci rozpoznat příznaky, že fena je připravena na ‌páření? Pokud jste majitelem​ fenky a⁤ zajímá vás, ⁣jak ⁣poznat, že‍ je na cestě do období hárání, jste‌ na⁤ správném místě. V tomto článku ⁣se podíváme‍ na několik‍ varovných ⁣signálů, které váš chlupatý parťák může vysílat, abyste ‍byli ⁣připraveni na ⁤příchod hárání. Připravte se‍ na zajímavé ​informace a získejte užitečnou znalost o tom, jak rozpoznat, že ‍fena ⁣bude⁢ hárat.

Obsah článku

1.‍ Jak rozpoznat příznaky blížícího se hárání u feny: První ​varovné ⁢signály

1. Jak rozpoznat​ příznaky ⁤blížícího se hárání u feny: První varovné signály

Příznaky blížícího se hárání u feny mohou ‌být‍ různé ⁢a mohou se lišit mezi jednotlivými ⁣psy. Nicméně existují některé společné⁤ signály, ⁤na⁢ které byste‌ měli být⁢ pozorní. Prvním⁣ varovným signálem ‌je změna chování. Feny často začnou být klidnější nebo naopak nervóznější než obvykle. Můžete si​ všimnout,⁢ že se začíná více líbat, objevuje se ⁢nadměrné olizování⁢ nebo se​ vyhýbá kontaktu s ostatními psy. ⁣Také může docházet ‌k⁣ malým změnám v ‍jídelníčku, jako je ‌zvýšený​ apetit⁢ nebo naopak ztráta chuti k jídlu.

Dalším varovným signálem je zvětšení a ⁣zčervenání vnějších⁢ pohlavních orgánů. Pohlavní orgány fen se‍ mohou stát otěhotnějšími⁤ a ‌citlivějšími. Kromě toho se také‌ může objevit krvavý ⁢výtok z pochvy. Toto jsou jasné ⁢indikátory, že fena⁣ se blíží k hárání.‍ Je důležité si všimnout těchto ⁢příznaků ⁢a pečlivě sledovat chování a fyzické změny u své feny, abyste mohli poskytnout ‌nezbytnou péči během⁣ tohoto období.

2. Fyzické ⁢a behaviorální známky, které naznačují, že fena bude brzy hárat

2. Fyzické‌ a behaviorální známky, které naznačují, že ​fena‍ bude ​brzy hárat

Existuje několik⁤ fyzických ⁣a behaviorálních⁤ známek,‍ které mohou naznačovat, že fena brzy začne hárat. ⁢Je důležité‍ být pozorný a všimnout si těchto příznaků, aby se správně připravil⁤ na ⁢budoucí období hájení.

Fyzické známky:

 • Zvětšení vnějších pohlavních orgánů ​- před začátkem hárání se ‍může zvětšit vulva a může být také viditelnější.
 • Krvavý výtok – toto ⁢je nejvýraznější fyzický⁢ příznak, který naznačuje, že fena je ‌připravena⁣ hárat. Výtok bude působit jako krvavý nebo⁣ růžový.
 • Otok ‌bradavek – bradavky ‍fen se mohou‍ také zvětšit a zduřet před háráním. ​Mohou být citlivé na dotek.

Behaviorální ​známky:

 • Zvýšená potřeba ⁤pozornosti ⁤- feny mohou​ být⁣ před háráním‍ více ‍neklidné ⁢a⁤ vyžadovat větší pozornost a⁢ společnost ​svého⁣ majitele.
 • Zvýšené ‌zájmy o⁣ mužské psy – fenám‌ se může zvýšit zájem ⁣o přítomnost⁢ mužských psů a mohou se snažit ⁣je přitahovat.
 • Změna chování – některé​ feny mohou mít změnu chování, jako je agresivita, ​podrážděnost nebo nadměrná hravost.

3. Jak správně interpretovat změny‍ v ‌chování‍ a vzhledu‍ feny před háráním

3. Jak správně interpretovat​ změny⁣ v chování a vzhledu feny ⁢před háráním

Chování ‌a⁣ vzhled⁢ feny‌ se mohou ⁤výrazně změnit před‌ háráním, ‍a je důležité tyto změny ‍správně ‍interpretovat. Zde je ‍několik tipů,‌ jak porozumět těmto změnám:

Změny chování:

 • Fena se může stát neklidnou a⁣ nervózní. Může se⁣ častěji ⁢procházet po místnosti⁤ a ​hledat vhodné⁤ místo pro hárání.
 • Může ⁤docházet ke‍ změně‌ apetitu.‌ Některé fenky mohou před háráním ztratit⁣ chuť k‍ jídlu, zatímco jiné mohou‍ začít jíst více než obvykle.
 • Vaše fena se může⁣ častěji​ otírat o ⁢nábytek nebo se vrtět na⁤ zemi.⁤ Toto chování je často spojeno s nepohodlím způsobeným růstem srsti.

Změny vzhledu:

 • Srst vaší fenky se může stát matnou a ‌začne více vypadávat. Můžete si ⁤všimnout, ⁣že⁢ na podlaze nebo⁣ na‌ nábytku je více ‍chlupů než obvykle.
 • Hárání může ovlivnit i kůži. Může se stát suchou nebo ‍podrážděnou. Pokud ‍si všimnete zánětu ⁢nebo vředů, je důležité⁢ kontaktovat ‍veterináře.
 • Vaše fena​ může mít také zvýšenou potřebu čištění.⁢ Bude se častěji olizovat nebo drbat,⁣ aby⁣ se zbavila nepohodlí způsobeného háráním.

Pamatujte, že každá fena může projevovat změny před háráním trochu ‍jinak. Pokud jste si však všimli ​výrazných a neobvyklých změn, je vždy ⁤lepší se poradit s veterinářem, aby ⁣se vyloučily‌ případné zdravotní problémy.

4. ⁤Důležité faktory​ ovlivňující frekvenci a délku ⁢hárání u fen

4. Důležité⁢ faktory ovlivňující frekvenci a délku hárání⁢ u‍ fen

Při určování frekvence a délky hárání ‍u ‌fen ⁤je důležité zohlednit několik faktorů.‌ Tyto faktory mohou mít⁣ různý vliv na každou fenku individuálně, proto je důležité sledovat ⁤jejich ‍kombinaci a přizpůsobit péči dle ​potřeb jednotlivých jedinců.

1. Rasa​ a velikost: Rasa a velikost feny mohou ovlivnit frekvenci ⁤a délku⁣ jejího ‍hárání.​ Například ⁢menší plemena často ⁢zažívají ⁤hárání častěji​ než ⁤větší⁣ plemena, která mají tendenci mít delší ‍intervaly ⁣mezi⁢ jednotlivými háráními.

2. Věk: Věk feny také může hrát⁤ roli ve‍ frekvenci a délce hárání. Mladé fenky⁣ začínají obvykle hárání kolem ‍6 až 12 měsíců věku⁣ a mohou⁤ mít‍ kratší cykly. Dospělé⁤ fenky ⁤mají často pravidelnější a delší⁤ hárání, které se může opakovat každých 6 až 12 měsíců. ⁢U⁣ starších ⁢fen může frekvence hárání ‍klesat‍ a délka cyklů se může zvětšovat.

5. Co ‍dělat, ⁤když se u feny ⁤objeví příznaky hárání

5. ‍Co dělat, když se u feny objeví příznaky ‍hárání

Pokud se u vaší feny objeví příznaky⁣ hárání, je ⁤důležité vědět,⁣ jak na to reagovat. Následující tipy vám pomohou ⁢správně se postarat o vaši ⁢fenku během tohoto období:

1. Poskytněte jí klidné ⁢prostředí: ‌Během hárání ⁢mohou feny být náchylnější k úzkosti a stresu. ⁢Ujistěte se, že má vaše fenka ‌dostatek prostoru a klidného místa, kde se může ukrýt a odpočívat. Zamezte‍ nadměrnému hluku a ‍rušivým faktorům, které by‌ mohly způsobovat⁣ nepohodlí.

2. Věnujte pozornost hygieně: ⁣Během hárání se může objevit zvýšený ​výtok krve a sekretu. Je důležité⁢ pravidelně kontrolovat a⁣ čistit ‍genitální oblast, ⁤aby⁣ se předešlo infekcím a nepříjemnému zápachu. Použijte jemné prostředky na čištění,⁢ které jsou ‌speciálně určené⁤ pro psy. Při jakémkoli podezření ‌na zánět nebo infekci se poraďte s veterinářem.

6. Možnosti⁢ ovlivnění hárání u fen: ‍Přehled ⁣dostupných‌ metod

Existuje několik metod, které majitelé fen mohou využít k ovlivnění jejich hárání. Jednou z ‌nejčastěji používaných‌ je chirurgická sterilizace nazývaná kastrace. Tato procedura‌ odstraní ⁣vaječníky fen a ⁤zabraňuje jim ve vydávání vajec a hárání. Kastrace je zpravidla trvalým řešením, které je velmi efektivní při ovlivňování reprodukce fen.

Další možností je ⁢hormonální antikoncepce, která může být podávána ⁢ve formě tablet, injekcí⁢ nebo implantátů. Tyto metody‍ umožňují majitelům ⁢ovlivnit hárání svých ⁣fen bez nutnosti chirurgického zákroku. Hormonální ⁣antikoncepce může regulovat pravidelnost ‍hárání, ⁢snížit ‌množství krvácení a zabránit nežádoucímu ​chovu. Je ‍však ⁤důležité‌ si uvědomit,‌ že hormonální antikoncepce může⁤ mít i vedlejší účinky a měla⁣ by být podávána pod dohledem veterináře.

7. ⁣Jak se starat o fenu během období hárání: Tipy a rady pro majitele

1. Udržujte čistotu

 • Během⁤ období hárání‍ je⁣ důležité udržovat čistotu, protože fena⁣ bude vylučovat více krve než obvykle.
 • Pravidelně měňte podložky nebo ručníky, ⁤na kterých spí, aby se ⁢zabránilo znečištění.
 • V ​případě potřeby ‌můžete použít ‌speciální hygienické kalhotky, které ‌pomohou absorbovat krev a udržují vašeho psa​ čistého a suchého.

2. Dodávejte ⁢vyváženou⁤ stravu

 • Během období hárání je ‌důležité poskytnout vaší feně vyváženou⁤ stravu, která jí poskytne‌ potřebné živiny‌ a ‌energii.
 • Zaměřte se na kvalitní⁢ krmivo‌ bohaté na bílkoviny, vitamíny a minerály, které podpoří⁣ zdraví ⁢vašeho psa.
 • Můžete také zvážit doplňky stravy,​ které podpoří​ zdraví srsti a ‍sníží případné problémy spojené ‌s háráním.

8. Jaká je normální délka hárání u feny​ a kdy vyhledat‍ veterinární‍ pomoc

Normální délka hárání u feny se může ‍lišit v závislosti na plemeni‍ a individuálních faktorech. Většinou se ‌ale‌ pohybuje mezi 21 až‌ 35 dny. První fáze⁢ hárání je pro fenku nejčastěji nejdelší a může trvat až‍ 10‌ dní. Během ⁢této doby může fenka projevovat známky, jako je otok ⁤vulvy, krvavý výtok a zvýšená chuť ‌k páření.⁤ Druhá fáze hárání ⁣je obvykle kratší a​ zahrnuje samotný⁣ ovulací a páření.

Pokud si všimnete nějakých anomálií‍ nebo neobvyklých příznaků u své feny během‌ hárání, ‍je vždy nejlepší vyhledat veterinární pomoc. ⁢Některé situace,⁢ kdy je⁢ důležité okamžitě kontaktovat veterináře, zahrnují:

 • Extrémně dlouhé nebo ‌krátké hárání
 • Výrazné ⁤krvácení nebo krevní sraženiny
 • Fenka vykazuje ⁣silné bolesti nebo⁣ se chová ⁢neobvykle
 • Fenka odmítá jíst, ⁤pít nebo⁣ je zjevně slabá
 • Výtok z ⁢vulvy má nepříjemný zápach

Veterinář bude schopen posoudit stav vaší ⁤feny a poskytnout vám případnou lékařskou⁣ péči, pokud je to nezbytné. Je vždy lepší​ být opatrný a konzultovat s odborníkem, pokud máte jakékoli pochybnosti⁢ ohledně zdraví ‌vašeho zvířete.

9. ⁣Jaký je vztah mezi háráním a plodností feny: Myty a pravdy o této souvislosti

Myty a pravdy o ​vztahu mezi háráním a plodností feny

Hárání u fen je přirozený biologický ⁤proces, který ​souvisí s plodností. Existuje však ​mnoho mýtů a dezinformací ⁤ohledně tohoto vztahu. Zde⁢ je přehled​ několika‍ nejčastějších mýtů a pravd:

1.‍ Hárání ⁣stimuluje plodnost: Mnoho lidí si myslí, že ⁣pravidelné hárání‍ zvyšuje šance feny na otěhotnění. To však není pravda. Plodnost feny je určena geneticky⁤ a hormonálně. Hárání⁣ je ⁣pouze vnějším projevem ⁣plodnosti, ‌nikoliv jejím​ stimulátorem.

2. Pes má lepší šance oplodnit fenu⁢ během hárání: Toto⁤ tvrzení je také ‌mýtem. ⁣Fena je nejplodnější přibližně ve středu​ svého hárání, kdy je v období ovulace. ‌Avšak‍ pes může fenu oplodnit pouze tehdy, ‌je-li k tomu⁤ biologicky připraven. I když fena je ve středu⁤ hárání, je možné, že pes ‍nebude⁢ schopen ​ji oplodnit.⁢

Je důležité ⁣si uvědomit,‍ že‍ každá fena je individuální‍ a může mít odlišné ​zkušenosti s háráním ⁢a plodností. Nejlepším způsobem, jak se ujistit o plodnosti feny, je ‌konzultace s veterinářem, který dokáže poskytnout relevantní informace a radu.⁣

Závěr

Doufáme,⁣ že vám​ náš⁣ článek „Jak poznat, ⁤že fena bude ⁤hárat:⁤ Varovné signály“ poskytl užitečné informace a rady.⁤ Je důležité, abyste⁢ byli schopni rozpoznat příznaky a signály, které naznačují ⁣nadcházející hárání u​ vaší fenky. Tím, že si všímáte změn ve chování, fyzických příznacích ⁣a pozorujete ⁢cyklické vzorce, můžete lépe ⁤připravit sebe i svou fenu na⁢ tuto přirozenou​ fázi jejího života. Nezapomeňte se poradit ‌se svým veterinářem, který⁣ vám‍ může poskytnout⁤ další ‍informace a ⁣doporučení specifické pro váš konkrétní případ. Pamatujte, že vědomosti ‍a pozornost jsou klíčem k péči o zdraví a pohodu vaší feny.

Napsat komentář