Ragdoll cena: Kolik stojí tato úžasná kočka v Česku?

Vlastníte rádi kočky a jste⁤ zvědaví,⁤ kolik ⁤by‌ vás stála jedna ​z nejúžasnějších a nejpopulárnějších plemen na světě? ‍Pokud jste‌ se někdy zajímali o pořízení Ragdoll kočky, máme pro vás dobrou ⁢zprávu! V tomto článku se podíváme na cenu‌ a dostupnost těchto nádherných a ⁤ušlechtilých tvorů přímo v⁤ Česku. Buďte připraveni​ na překvapení, protože Ragdoll cena může být překvapivě dostupná, ačkoli se jedná o jedno z nejuznávanějších plemen⁤ koček na světě. Připravte se‌ na ‌objevení všech faktorů, které ovlivňují‍ cenu této úžasné ⁣kočky a ‍zjistěte, ⁢jestli​ je‌ Ragdoll kočka ten správný společník pro vás.

Obsah článku

1. Co je ragdoll a proč ‌je‌ to ‌úžasná kočka?

1.‌ Co je ragdoll a proč⁣ je ⁢to úžasná kočka?

Ragdoll je plemeno kočky,‌ které je ​známé⁣ svou nádhernou a elegantní povahou.​ Jejich jméno „ragdoll“ je odvozeno od⁢ jejich ‍schopnosti ‍relaxovat a uvolnit se, ‍když je držíte‍ v⁤ náručí. Jsou to velmi ‍klidné ⁤a mírumilovné kočky, které si rády užívají společnost svých majitelů.

Jednou z nejvýraznějších vlastností ragdollů je ‌jejich velikost. Jsou to opravdu velké kočky, s ⁤robustním tělem a‌ silnými svaly. Mají také velmi krásnou srst, ⁤která je velmi jemná ⁣a hedvábná⁣ na​ dotek. Jejich ⁤srst ⁢může být⁣ různých barev a vzorů, včetně bodového⁣ vzoru, který je charakteristický pro toto plemeno.

Ragdollové jsou také‌ známí svou přátelskou povahou.⁣ Jsou ⁤to ‌velmi společenští a přívětiví tvorové, kteří se snadno sžívají s ostatními domácími‍ zvířaty i dětmi. Jsou velmi ​inteligentní a snadno se učí, což z nich činí ideální společníky⁣ do rodin. Mají ‌také tendenci být velmi oddaní svým majitelům a rádi tráví⁢ čas s nimi. Pokud tedy hledáte kočku s klidnou a přátelskou povahou,‍ ragdoll může být pro vás ‌to pravé.

2. Původ a charakteristiky ragdoll kočky

2. Původ a ‌charakteristiky ragdoll kočky

Ragdoll kočka je plemeno kočky původem z USA. Byla vyšlechtěna v 60. letech 20. století Ann Bakerovou a je známá svým charakteristickým vzhledem a povahou. Název⁣ „ragdoll“ odkazuje na ​specifickou schopnost těchto koček uvolnit ​svaly ​v těle při zvedání,⁣ čímž ⁤se stávají měkkými‍ a⁢ pružnými jako loutky.

Ragdolly‍ jsou ‌velké​ a ‍robustní kočky s dlouhou ‌hedvábnou srstí. Mají velké modré⁤ oči, které​ jsou jejich⁤ nejvýraznějším‌ rysem. Jsou to klidné a mírumilovné kočky,‌ které mají rády​ společnost a jsou velmi přátelské ke svému ⁣majiteli. Jsou také známé⁤ svou laskavostí a tolerancí vůči dětem a jiným zvířatům. ⁤Ragdoll kočky⁣ jsou inteligentní a snadno se učí různým​ trikům a povely. Jejich povaha je spíše klidná a vyrovnaná, ačkoli si občas rády hrají a projevují svou hravost.

3. Kolik stojí pořízení ragdoll ceny v Česku?

Ragdollové kočky jsou krásné a milé zvířata, ⁣která ​jsou stále ⁣oblíbenější mezi milovníky ‌koček ⁤v Česku. Pokud se rozhodnete pořídit si ragdolla, je​ důležité připravit ‍se⁤ i na finanční⁢ stránku věci. Ceny ​ragdollů​ se​ mohou lišit v ‍závislosti na​ různých faktorech, jako​ je původ, ⁢barva a kvalita kočky. Zde je několik faktorů, které ovlivňují ⁢cenu ⁣ragdolla⁢ v Česku:

1.‌ Původ: Ragdollové kočky s rodokmenem ​a⁣ od chovatelů s dobrou pověstí obvykle⁣ mají vyšší ‍cenu. Tito chovatelé se starají o genetické testování, ​očkování⁤ a zdravotní péči svých‍ koček, což ⁤se odráží v ceně.
2. Barva: Ragdollové kočky jsou k dispozici v různých barvách‍ a vzorech. Některé vzácnější barvy, jako je kouřová, ‌čokoládová nebo lilová,⁢ mohou být dražší než běžné barvy jako je ⁢třeba tříbarevná nebo modrá.
3. ⁣Kvalita: Vyšší kvalita⁤ a potenciál⁢ pro výstavy a chov⁢ mohou také ovlivnit cenu ‌ragdolla. ⁣Chovatelé často stanovují‌ cenu na základě kvality ‍kočky a ⁢jejího potenciálu v budoucnosti.

Je důležité si uvědomit,‌ že pořízení ragdolla je investicí do dlouhodobého společníka⁣ a člena rodiny. Doporučuje se vyhledat ‍důvěryhodného chovatele a zajistit, že ⁤kočka ⁣je zdravá a dobře socializovaná. Ragdollové kočky jsou ⁤krásné⁣ a láskyplné, a proto mohou být skvělým přírůstkem do vašeho domova.
4. Faktory​ ovlivňující cenu ragdoll ‌kočky v ‍Česku

4. Faktory ​ovlivňující cenu ‍ragdoll kočky v Česku

Existuje několik faktorů, které ovlivňují cenu ragdoll koček‍ v Česku. Prvním faktorem je rodokmen a genetika kočky. Ragdoll kočky⁣ s ⁢vyšším rodokmenem a čistokrevné linie obvykle mají ⁢vyšší cenu. Tyto kočky ‌mají často lepší genetickou predispozici k ​příjemnému ⁤a klidnému chování, což je jedna z charakteristik ragdoll ⁣plemene, a jsou také méně náchylné k určitým zdravotním problémům.

Dalším⁤ faktorem ovlivňujícím cenu‍ je vzhled a​ barva kočky. Ragdoll⁣ kočky s‍ unikátním a ​vzácným zbarvením, jako jsou mink ​nebo sepiat, obvykle mají vyšší hodnotu. Taktéž velikost ​a váha kočky mohou hrát ⁢roli při stanovení ⁤ceny.‌ V neposlední⁣ řadě je také důležité zvážit ‌pověst a renomé⁢ chovatele. ⁢Chovatelé s dobrou pověstí⁣ a ‌úspěšnou historií budou často ‍požadovat vyšší cenu ⁣za své ragdoll​ kočky, protože mají⁢ zajištěnou kvalitu a péči o zvíře.

5.⁢ Kde a jak⁢ si pořídit ragdoll kočku v Česku?

Chcete⁢ si⁣ pořídit ragdoll kočku v ‌Česku? Nejprve je důležité ⁣vědět, kde‌ hledat a⁤ jak⁣ se k ní⁤ dostat. ​Existuje několik způsobů, jak najít vhodného chovatele či organizaci, která ragdolly nabízí:

 • Chovatelé: Nejlepší možností​ je kontaktovat registrované chovatele ragdoll koček. Na internetu‍ najdete seznamy registrovaných chovatelů, kteří se specializují na tuto konkrétní rasu. Chovatelé mají zpravidla odborné znalosti a mohou vám poskytnout veškeré potřebné informace o ragdollech.
 • Inzerce: Další možností⁢ je prohlížení inzerátů. Můžete ⁣se podívat⁢ na‌ specializované webové stránky nebo ​sociální sítě, kde se⁣ lidé často ‌snaží najít ⁤nové domovy pro⁣ své ‍kočky. Dbejte ale opatrnosti‌ a ‌ověřte si důvěryhodnost inzerenta nebo organizace.

Předtím než se rozhodnete, kde si ragdoll kočku‌ pořídíte, je důležité vzít v úvahu několik faktorů. Ujistěte se, ⁤že‍ chovatel nebo organizace dodržuje ‍etické standardy⁤ a dobře se stará o své kočky. Zkuste se informovat o jejich pověsti ⁢a zkušenostech ostatních lidí,⁢ kteří ⁤u nich‍ kočky zakoupili.

 • Navštivte chovatele: ‌Pokud je to možné, je nejlepší se před zakoupením ragdolla osobně setkat s chovatelem ​a ⁣jeho​ kočkami. Zkontrolujte podmínky, ve kterých ​kočky ⁣žijí, a ​sledujte jejich chování. Měli ⁤by být čisté, zdravé⁤ a dobře socializované.
 • Seznamte se s⁤ rodokmenem: Ragdoll kočka by měla​ mít platný rodokmen, který potvrzuje⁤ její původ a předky. Zjistěte, zda jsou ​rodiče kočky registrovaní a zda mají vyšetření ​na genetické nemoci.

Pořízení ⁣ragdoll kočky je závazek na dlouhá léta, proto si vybírejte pečlivě a zeptejte se na všechny důležité informace. Když ‍najdete seriózního chovatele nebo organizaci, budete mít šanci začít svou cestu s ⁣tímto nádherným a přátelským plemenem.

6. Jaké jsou náklady na péči o ‌ragdoll kočku?

6. ⁢Jaké jsou náklady na ‌péči o ⁣ragdoll kočku?

Náklady na​ péči ⁤o ragdoll kočku zahrnují několik aspektů, které je důležité zvážit předtím,‌ než si pořídíte tohoto zvláštního mazlíčka. Zde je několik klíčových faktorů, které ovlivňují náklady na ⁣péči o ragdoll kočku:

 • 1. Výživa: Kvalitní strava je základem zdraví vaší‌ ragdoll kočky. Doporučuje se vybrat krmivo vysoce kvalitního, které ‍obsahuje ‍všechny potřebné živiny pro správný ​růst ⁤ a‍ vývoj. Počítejte s měsíčními náklady⁣ na krmivo.
 • 2. ‌Veterinární péče: Pravidelné návštěvy u veterináře jsou důležité ⁤pro udržení zdraví vaší ragdoll ​kočky. To zahrnuje očkování, odčervení, preventivní léčbu proti blechám a klíšťatům ​a ​pravidelné kontroly zdravotního stavu. Rovněž je​ vhodné zvážit ⁢pojištění pro případ nečekaných zdravotních komplikací.
 • 3. Hygiena: Ragdoll kočky mají⁣ dlouhou a hustou srst,‍ která​ vyžaduje pravidelnou péči. To zahrnuje česání srsti, stříhání drápků, čištění uší a zuby. Je také ⁢důležité zajistit jim dostatečný přístup k čisté vodě a ​čistit jim​ jejich mísu pravidelně.

4. ​Hračky a vybavení: Ragdoll ​kočky jsou inteligentní a‍ aktivní, a proto je‍ důležité poskytnout jim‌ dostatek⁤ stimulace a zábavy. To ⁢zahrnuje ⁣hračky, škrabadla, ‌postele a další vybavení, které jim pomůže udržet se aktivními a šťastnými.

Paměťte si, že náklady na péči o ragdoll kočku se mohou lišit v ⁣závislosti na individuálních potřebách a preferencích. Je důležité poskytnout jim​ lásku, péči a vhodné prostředí, které jim umožní žít⁣ dlouhý a zdravý život.

7. Jak se ⁢starat⁢ o zdraví a výživu ragdoll kočky?

7. Jak se starat o ‍zdraví a výživu ‍ragdoll‌ kočky?

Starání o zdraví a výživu⁤ ragdoll kočky je klíčové pro zajištění⁤ jejího dlouhého a šťastného života. Zde ‌je‍ několik důležitých ⁢tipů, ⁢které byste ⁣měli zvážit, ⁢když se staráte​ o ⁣svou ragdoll kočku:

 • 1. Vyvážená ‍strava: Zajistěte, aby ​vaše ⁤ragdoll⁤ kočka měla vyváženou ⁣stravu bohatou ⁢na⁢ kvalitní bílkoviny, vitamíny a minerály. Snažte ‌se ‌vyhnout levným kočičím⁤ krmivům,​ která obsahují příliš mnoho plnidel a ⁤nízké množství nutričních látek.
 • 2. Pravidelné veterinární prohlídky: Navštěvujte​ veterináře pravidelně, aby se zkontrolovala ⁢celková​ zdravotní kondice vaší ragdoll kočky. Veterinář vám může doporučit vhodné‍ očkování, prevenci proti parazitům a poskytnout vám všechny potřebné informace o zdraví a výživě vaší⁣ kočky.
 • 3. Hygiena a péče​ o srst: ‌Pravidelně čistěte kočičí​ pelíšky a ⁢zajišťujte,​ aby srst vaší​ ragdoll kočky byla čistá a bez zamotaných chuchvalců. Pravidelné kartáčování‌ pomáhá odstraňovat nadbytečné chlupy a zabraňuje tvorbě kočičích koulí.

Je⁢ důležité si uvědomit, že každá ragdoll ‌kočka ​může mít⁢ specifické potřeby, a proto ​je nezbytné individuálně přizpůsobit ‍péči⁤ o zdraví a⁤ výživu⁣ podle jejích ‍potřeb. Mějte na paměti, že‌ kvalitní strava, pravidelné veterinární prohlídky a hygienická péče jsou základem pro zdravý a šťastný život vaší ragdoll kočky.

8. Ragdoll ⁣cena versus⁣ kvalita: Jak rozpoznat kvalitního chovatele?

Ragdoll ​je jednou z nejoblíbenějších plemen⁣ koček díky svému nádhernému vzhledu a přátelskému⁤ a​ klidnému temperamentu. Pokud se ​rozhodnete ‍pořídit si tuto krásnou kočku, je důležité najít kvalitního chovatele, který vám poskytne zdravé a‌ dobře socializované koťátko. Zde je ⁤pár tipů, jak ‌rozpoznat kvalitního chovatele Ragdollů:

 • Genetické testování: ⁣Kvalitní⁤ chovatel ⁣by měl provádět genetické testování ⁣svých​ koček, aby minimalizoval riziko výskytu genetických chorob. Důležité testy zahrnují HCM (hypertrofická ‌kardiomyopatie) ⁢a PKD (polykystóza ledvin).
 • Sociální prostředí:⁢ Chovatel⁢ by měl poskytovat koťatům přístup k přirozenému prostředí s ⁢dostatkem místa pro pohyb a hraní. ​Dobrý chovatel⁤ také bude koťata socializovat a ‍zvykat je na různé zvuky, lidi‌ a zvířata.
 • Kvalitní rodokmen: Důležité ‌je, aby koťata měla kvalitní rodokmen,⁢ který potvrzuje⁣ původ a kvalitu jejich ⁢předků. Dobrý chovatel by měl být ⁢ochoten⁤ vám poskytnout⁤ kopii⁢ rodokmenu a odpovědět‌ na jakékoliv otázky ohledně předků koťat.

Výběr kvalitního ⁣chovatele Ragdollů je klíčovým krokem k zajištění zdravého⁣ a šťastného koťátka. Důkladně ⁢si vyhledejte informace o chovatelích ⁣ve vašem okolí a rozhodněte ⁢se ‌na základě jejich reputace, zkušeností a způsobu, jakým se ​starají o své⁤ kočky. Nebojte se položit⁣ otázky týkající‌ se zdraví, rodokmenu a sociálního prostředí,⁤ ve kterém koťata vyrůstají. ⁤S dobrým chovatelem⁢ si ‍můžete být jisti, že dostanete zdravé a kvalitní ⁣koťátko Ragdoll, které ⁢vám přinese ‍radost ‌a lásku na mnoho let.

9. Další náklady ⁢spojené s ragdoll ​kočkou:‍ očkování, čipování atd

Další náklady spojené s ⁤ragdoll kočkou zahrnují očkování, čipování a další preventivní opatření. Očkování je důležitým⁢ krokem pro‌ ochranu vaší kočky před vážnými infekčními chorobami.⁤ Je‍ doporučeno očkovat ⁤ragdoll‍ kočky ‍proti viru kocoviny, vzteklině, chlamydiím a feliní⁢ infekční peritonitidě. Očkování by mělo probíhat ‍pravidelně ⁢a podle doporučení veterináře. Nezapomeňte také na očkování ⁤proti vnějším‌ parazitům, jako ⁣jsou blechy a klíšťata.

Další důležitou výdajovou položkou je čipování.‍ Čipování ‌je​ bezbolestným procesem, při kterém se ‍do ⁤těla‍ kočky⁣ vloží malý mikročip obsahující jedinečné identifikační číslo.​ Toto číslo ⁣je uloženo v mezinárodní⁤ databázi ‌a slouží k identifikaci vaší kočky v případě, že by se ⁢ztratila nebo byla ukradena. Čipování je v některých ‌zemích povinné a je⁤ také velmi užitečné při⁣ cestování⁣ se zvířetem. Nezapomeňte zaregistrovat čip své ragdoll⁢ kočky ve vhodné databázi ⁤a pravidelně aktualizovat vaše kontaktní údaje.

10. Je ragdoll kočka‍ vhodná pro každého? Výhody a nevýhody této plemene

Ragdoll kočka je jedním z nejvhodnějších ⁣plemen‍ pro každého, kdo hledá společníka do svého domova. Toto⁢ plemeno je známé svou nevšední povahou a přátelským, klidným temperamentem. Jedná se o velmi přátelskou ⁢a milou kočku, která se snadno ⁣přizpůsobí ‌různým⁣ životním podmínkám.

Výhody ragdoll kočky jsou následující:
– Klidný temperament: Ragdoll ​kočky‍ jsou známé svou‍ klidnou a mírumilovnou povahou. ⁤Jsou obecně ‍velmi přátelské a tolerantní ⁢vůči lidem i jiným zvířatům.
– Velká oddanost: Ragdoll kočky jsou velmi oddané ‌svým majitelům a rády⁣ je upřednostňují před cizími lidmi. Jsou to ‌skvělí společníci a rychle si‍ získají vaši důvěru.
– Snadná péče: Toto plemeno má krásnou a měkkou srst, která není příliš náročná na péči. ⁤Je vhodné pravidelně ‌kartáčovat srst, ‍aby zůstala zdravá a hezká.

Nevýhody⁣ ragdoll kočky jsou​ následující:
-⁤ Náchylnost k ⁤obezitě: Ragdoll kočky ​mají ​tendenci‌ přibírat na⁣ váze, ​ proto je důležité sledovat ‍jejich stravu a poskytovat jim dostatek pohybu.
– Vysoká cena: ​Ragdoll kočky patří mezi dražší plemena koček, což může být pro některé ⁢lidi nepřístupné.
– Závislost⁤ na společnosti: Ragdoll kočky jsou velmi společenská‌ plemena a nejlépe se ‍cítí‌ ve společnosti svého‌ majitele. Pokud trávíte hodně času mimo domov, je dobré zvážit, zda​ je toto plemeno‍ pro vás ⁤ to pravé.

Často‌ Kladené Otázky

Otázky a⁤ odpovědi ohledně článku ⁣“Ragdoll kočka: ​Kolik ‍stojí tato úžasná kočka v Česku?“

1. Co je to ​ragdoll kočka?
Ragdoll kočka je plemeno zacházející do ‌kategorie chovných koček.‍ Je známá svými ⁤velkými a modrými očima, semi-dlouhým hedvábným srstí a ⁢klidným a‍ přátelským povahou. Její jméno pochází z angličtiny ⁤a⁣ odkazuje na to, ‍jak se ​kočky tohoto⁣ plemene⁤ v rukou chovatele chovají⁤ jako „lumpíci“.

2. Jaké jsou ceny ‍ragdoll koček v Česku?
Ceny⁣ ragdoll ‍koček se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech,‍ včetně kvality plemene, ‍barvy srsti a⁢ renomé chovatele.⁣ V průměru se ceny⁤ pohybují mezi 15 000 Kč až 30 000 Kč. Je​ však důležité si uvědomit, ‌že tyto ceny mohou být vyšší u ⁢koček ⁣s povolením k‍ chovu nebo u koček s vynikající rodokmenem.

3. Jaké faktory ovlivňují cenu ragdoll koček?
Cena​ ragdoll koček je ovlivněna ​několika faktory. Kvalita plemene, barva ​srsti a vzor, pohlaví, ‌zdravotní stav a rodokmen jsou‍ zásadními faktory, které‍ mají vliv na cenu. Kočky s povolením k chovu nebo ⁣s vynikajícím rodokmenem ‍jsou často dražší než ⁣ty,‌ které mají pouze⁣ povolení k ⁤domácímu mazlení.

4. Kde mohu najít registrované chovatele ragdoll koček v ​Česku?
Pro nalezení registrovaných ‌chovatelů ragdoll koček v‌ Česku je nejlepší se obrátit na oficiální organizace nebo kluby zabývající se chovem ‍koček.‍ Například je možné kontaktovat⁣ Klub milovníků a chovatelů ragdoll koček⁤ v ČR (KMKRKC) nebo Českomoravský svaz chovatelů koček (ČMSCHKK). Tyto organizace mají ⁢seznamy ⁣registrovaných‌ chovatelů, ⁣kteří se‌ specializují na ragdoll kočky.

5. Jaké‍ výhody a nevýhody může mít vlastnictví ‍ragdoll kočky?
Výhody vlastnictví ⁢ragdoll kočky zahrnují její klidnou a⁢ přátelskou povahu,‌ což je dělá skvělým společníkem jak pro jednotlivce, tak pro rodiny. Jsou známy svou mírumilovností a tendencí se⁢ dobře snášet s dětmi ​a dalšími zvířaty. Nevýhody mohou zahrnovat náchylnost k ⁣obezitě, ​kvůli které je důležité​ dodržovat správnou výživu ⁤a pravidelný pohyb.

6. Jaký je průměrný životní věk ⁣ragdoll koček?
Průměrný ‌životní věk ragdoll koček se ⁣pohybuje ​mezi 12 ⁣až 15 lety. S ‌odpovídající péčí, výživou a veterinárním dohledem se však mohou dožít i vyššího věku.

7.‌ Jaká⁣ je​ péče a výživa pro ⁣ragdoll kočky?
Ragdoll ⁣kočky vyžadují pravidelnou péči srsti, která‌ zahrnuje​ česání a odstraňování případných chuchvalců. Je také ‌důležité poskytnout​ jim dostatek čisté vody a kvalitní ‌stravu, která odpovídá ​jejich výživovým potřebám.⁢ Je‌ vhodné se poradit ‍s veterinářem ohledně vhodného jídelníčku ⁢a také ⁣očkování a ⁣odčervení.

8. Mohou ragdoll kočky žít ve venkovním prostředí?
Ragdoll kočky⁤ jsou známé‍ svou mírumilovností a ‌tendencí preferovat klid. Proto ⁢je nejlepší, když žijí ve vnějším prostředí, kde jsou chráněny ⁢před nebezpečím, jako jsou silnice, divoká zvířata a ​výkyvy počasí. Pokud se ​rozhodnete nechat ragdoll kočku žít‌ venku, ‌je důležité⁤ poskytnout jí bezpečný​ a ‍ohraničený prostor, který jí zajistí pohodlí a ⁢bezpečí.

9. Jsou ragdoll kočky vhodné pro alergiky?
Ragdoll kočky jsou považovány za jedno z plemen ‍koček, které jsou ‍poměrně dobře snášené alergiky. Jejich srst je méně náchylná k vyvolávání alergických reakcí, protože produkují méně alergenů než jiná plemena. ⁣Nicméně, každý jedinec‍ může mít ‍odlišnou reakci na alergeny, a proto je vždy vhodné provést ‍testování alergie před pořízením⁣ ragdoll kočky.

Závěr

V dnešním‌ článku jsme ⁣se podívali ​na​ cenové rozpětí ⁤ragdoll koček⁢ v Česku. ‌Zjistili‍ jsme, ⁢že‍ cena těchto úžasných koček se může lišit v závislosti na různých faktorech,​ jako je původ,⁢ rodokmen, barva‍ a kvalita. Základní rozpětí cen se pohybuje od 10 000 Kč ⁣až ‌po 30 000 ⁤Kč. Je důležité si uvědomit, že ⁢vyšší cena neznamená vždy lepší kvalitu. Při nákupu ragdoll kočky ⁢je ⁢důležité se obrátit⁤ na důvěryhodného chovatele,⁢ který⁤ má dobrou pověst a poskytuje veškeré potřebné informace‍ o kočce. Pamatujte⁢ si, že ragdoll kočky jsou nejen krásné ⁣a ​přátelské, ale⁢ také vyžadují lásku, péči a zodpovědnost. Předtím, než⁣ se rozhodnete pořídit si tuto úžasnou‌ kočku, pečlivě zvažte své ‍možnosti a zajistěte, že⁢ jste připraveni na nároky, které s sebou přináší.

Napsat komentář